1. www.pvib.nl
  2. /Agenda

Soft skills in InformatieBeveiliging

Start:
19-09-2013 17:30:00
Eind:
19-09-2013 21:45:00
Locatie:
Hotel Lapershoek te Hilversum

In eerdere edities van Soft skills bijeenkomsten hebben wij ons vooral gericht op communicatieve vaardigheden van de IB-er. Deze lijn zetten wij door in een andere vorm: sprekers, voorbeelden, cursus.

Intermenselijke vaardigheden zijn voor een informatiebeveiliger essentieel. Zo is het van groot belang dat de bestuurder van de organisatie waar je je op richt gemotiveerd en betrokken is voor Informatie Beveiliging.

Slechte informatiebeveiliging hangt vaak samen met onvoldoende ‘management commitment’ (MC). Het krijgen en vasthouden van MC is een belangrijke ‘zachte vaardigheid’.

De keerzijde van deze uitdaging voor de IB-er is zijn/haar persoonlijke weerbaarheid en incasseringsvermogen. Maar daaraan gaan wij in deze sessie voorbij.

Het programma:

17:30 Ontvangst met broodjes

18:20 Korte opening door dagvoorzitter André Beerten

18:30 Hack je manager – Robbert-Jan Stegeman, Alliander

19:15 Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID)– Douwe Leguit, NCSC

20:00 Pauze

20:30 Security verkopen met het FBI-proces – Johan Bakker en Hjalmar Leenders Unified Vision / BKWI

21:00 Gesprek met de zaal over de besproken soft skills

21.30 “Softskills in infosec is easy” Klaus Kursawe

21:45 Afsluiting en borrel

Om te weten:

Actuele informatie

Op www.pvib.nl vindt u actuele informatie over de sprekers en het programma.

PE Punten

Voor deze themabijeenkomst ontvangt u 3 PE punten.

Zie voor de voorwaarden: https://www.pvib.nl/news&localAction=details&id=11505026

Leden van PvIB

De thema avond is alleen gratis toegankelijk voor leden van het PvIB

Toegang niet-leden

Voor niet-leden wordt een vergoeding gevraagd van € 50,-. U ontvangt hiervoor een factuur.

Inschrijven

Inschrijven voor dit evenement is noodzakelijk en alleen mogelijk via www.pvib.nl.
Na inschrijving krijgt u uiterlijk 1 week voor de bijeenkomst een bevestiging per e-mail.

Routebeschrijving

Een uitgebreide routebeschrijving vindt u op

http://www.amrathhotels.nl/lapershoek/location-nl.html

Vragen

Voor meer info: Debbie Reinders, tel. 06 20984633 of via activiteiten@pvib.nl


Bio sprekers:

Robbert-Jan Stegeman
http://www.linkedin.com/pub/robbert-jan-stegeman/3/606/501

Responsible for all IT within Nuon (Vattenfall BG Benelux), including customer care, sales, generation, energy trade, corporate IT and infrastructure. Changed the IT organisation from classic demand supply to business domain centered IT. Significantly improved business IT performance and at the same time reduced cost of IT. Also responsible for succesfull IT unbundling of Nuon between grid company and production supplier company.
Kijk ook op:
http://www.cio-platform.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuwsitem.html?newsid=1235 en
http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/partners/emc/3-vragen-aan-robbert-jan-stegeman.8509897.lynkx

Douwe Leguit

(http://www.taskforcebid.nl/). Hij is de manager van de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening, ook wel Taskforce BID. Deze Taskforce is ingesteld door minister Plasterk van BZK, mede als antwoord op de bevindingen van de onderzoeksraad voor veiligheid n.a.v. de DigiNotar crisis, met als doel om in twee jaar het onderwerp informatieveiligheid op de bestuurderstafel te krijgen en te komen tot de noodzakelijke mobilisatie rondom dit thema. Zowel qua bewustwording als sturing, vanuit het perspectief van Verplichtende Zelfregulering. Ook wordt vanuit de Taskforce BID gerichte aandacht besteed aan een heldere en consistente communicatiestrategie richting alle doelgroepen. Naast een generieke communicatieaanpak, wordt ook per overheidslaag een bijpassende communicatieaanpak ontwikkeld vanuit de specifieke programmering. (www.taskforcebid.nl)

Douwe Leguit was hiervoor werkzaam als afdelingshoofd binnen het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de voorloper Govcert.nl. In die hoedanigheid heeft hij meegeschreven aan de Nationale Cyber Security Strategie en is hij drijvende kracht geweest achter de realisatie van het NCSC en samenwerkingsverbanden zoals de ISAC’s, de  ICT Response Board en de Informatiebeveiligingsdienst voor Gemeenten. Vanuit zijn eigen ervaring met een reeks van incidenten (DigiNotar, Lektober, Dorifel, KPN, etc.) kent hij het belang van een goede informatieveiligheid en de rol van de bestuurder in deze.

Johan Bakker
Johan is CEO & Founder van Unified Vision, voorheen werkzaam als de CISO van KPN. Johan heeft ruim 25 jaar ervaring in IT, R&D en Informatiebeveiliging. Vanuit Unified Vision ontwikkelt Johan samen met zijn associates de Lean Security aanpak, verleent hij consultancy- en adviesdiensten en geeft hij trainingen. Naast het geven van CISSP en ISMP trainingen bij de Security Academy, geeft Johan samen met Hjalmar Leenders de Masterclass Selling Security with FBI process.

Hjalmar Leenders
Hjalmar is werkzaam als CISO van Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI). Daarvoor heeft Hjalmar ruim 17 ICT ervaring opgedaan, waarvan 10 jaar met het verkopen van security oplossingen en traint hij sinds 2005 mensen in de FBI process methodiek. Samen met Johan heeft Hjalmar de FBI process verkoopmethodiek toegespitst op stakeholdermanagement en communicatie binnen organisaties en op deze wijze geïntegreerd in de Masterclass Selling Security with FBI process.

“Selling Security with FBI process”
Over de jaren heen is het security werkveld uitgegroeid tot een leger van professionals die met passie voor hun vak, kennis en kunde, grote inzet en verantwoordelijkheidsgevoel en doorgaans ook nog eens een fantastisch intellect er alles aan doen om security in hun organisaties op orde te krijgen. Onder andere door begrip te creëren, draagvlak bij het bestuur te verwerven en het security bewustzijn bij de collega’s te verhogen. Door beleid te schrijven, projecten te starten, maatregelen te implementeren, audits uit te voeren en rapportages op te leveren, door inzicht te bieden en te beheersen. En toch…..dient het ene incident na het andere zich aan. En toch is het voor bestuurders nog steeds een lastig te verteren onderwerp. En toch overheerst bij de business nog steeds het onbegrip….en bij de collega's de frustratie. In deze sessie krijgt u het antwoord HOE dat komt. In deze sessie krijgt u een simpel tool en een structuur om DAT op te lossen.

  
Terug naar het agenda overzicht

Presentaties