1. www.pvib.nl
  2. /Agenda

Secure mobile app development door gebruik te maken van Agile en IB (Scrum, Lean enz)

Start:
10-12-2013 18:00:00
Eind:
10-12-2013 22:00:00
Locatie:
Het Vechthuis te Utrecht

De tijd van langdurige analyses en ontwerpfasen van software ontwikkeling zijn voorbij. In opdracht van de business (meestal is marketing opdrachtgever) worden in een kort tijdsbestek mobiele applicaties ontwikkeld. Apps als reclame uiting. met een beperkte levensduur. Zolang de actie duurt.

Deze applicaties hebben ook beveiligingsrisico's. De levensduur van zo'n mobiele app is kort, de bruikbaarheid is beperkt. Maar ondertussen is er wel sprake van gegevensuitwisseling en aansluiting met backoffice systemen.
En als er sprake is van een financiële koppeling, wordt er ook gevoelige informatie verzameld.

De trend tot het snel produceren van wegwerp software, die een actualiteitswaarde bezit, dwingt ons de volgende vragen te stellen:

In deze thema avond hebben we 5 sprekers bereid gevonden om samen met ons deze vragen te verkennen.

Programma

18:00 Ontvangst met broodjes
18:45 Opening door de dagvoorzitter
19:00 Kwaliteitsbewaking van wegwerpsoftware door Wim Goes, SQS
19:45 Mobile app security in de praktijk door Roy Cornelissen en Marcel de Vries,
          Info Support
20:30 Pauze
20:45 Auditen van Agile systeemontwikkelingsprojecten - Good Practices
          door Merijn van der Zalm (VKA) en Marcel Trijssenaar (VGZ)
21:30 Afsluiting en borrel

 

 

Adresgegevens locatie:
Het Vechthuis
Jagerskade 13 - 15
3552 TL Utrecht

Actuele informatie Op www.pvib.nl vindt u actuele informatie over de sprekers en het programma
PE-punten Voor deze themabijeenkomst ontvangt u 3 PE punten.
Zie voor de voorwaarden: https://www.pvib.nl/news&localAction=details&id=11505026
 
Leden PvIB De thema avond is alleen gratis toegankelijk voor leden van het PvIB
Toegang niet-leden Voor niet-leden wordt een vergoeding gevraagd van € 50,-. U ontvangt hiervoor een factuur.

Inschrijven

Inschrijven voor dit evenement is noodzakelijk en alleen mogelijk via www.pvib.nl.
Na inschrijving krijgt u uiterlijk 1 week voor de bijeenkomst een bevestiging per e-mail.
Routebeschrijving Een uitgebreide routebeschrijving vindt u op
http://www.vechthuis.nl/contact/routebeschrijving/
Vragen Voor meer info: Debbie Reinders, tel. 06 20984633 of via activiteiten@pvib.nl

 

Biografie sprekers:

Wim Goes, Director Quality Consulting van SQS Nederland.
Wim heeft 20 jaar ervaring in de software engineering en in de ICT-adviespraktijk.  Hij studeerde voltijds Informatica aan de Technische Universiteit Delft. Hiernaast heeft hij de parttime doctoraal opleiding Bedrijfskunde aan Nijenrode afgerond. Wim heeft enerzijds een brede kennis van en ervaring met de ‘harde’ technische en organisatorische kanten van ICT en heeft anderzijds ruime ervaring met bestuurlijke advisering aangaande het toepassen van ICT als ondersteunend middel voor de bedrijfsvoering. Hij helpt organisaties met het doorgronden en oplossen van complexe IT-vraagstukken, het grip krijgen en houden op het applicatieportfolio en met het voor niet IT-ingewijden de lijnen helder uiteen te zetten. Bij SQS is hij verantwoordelijk voor de Quality Consulting Business Unit.

Roy Cornelissen, software architect at Info Support in the Netherlands.
With over 14 years of experience in IT, Roy has designed and built many enterprise systems using Microsoft technology and SOA building blocks like NServiceBus. He is also competence leader for mobile development within Info Support. He specializes in designing and building mobile applications for iOS, Android and Windows Phone, using Xamarin technology. Roy speaks at various software development related events, writes articles and blogs about his professional and personal interests.
He is a Xamarin Insider and an NServiceBus Champ.
Roy is an avid amateur cook, and loves photography, graphic design and arts, typography, music and electronic gadgets.

Marcel de Vries, Info Support 
Marcel spends most of his time helping customers build enterprise systems based on  Microsoft Technology. He has been working with Microsoft technology since he graduated in Computer Science in 1996. He started mainly with C/C++ and MFC.When Microsoft launched its new .NET platform in he immediately used it to write the first commercial application to go life in the Netherlands based on ASP.NET. Marcel writes articles and whitepapers on .NET, Application Lifecycle Management and Mobile solutions for MSDN, The Architecture journal and local magazines like Microsoft .NET magazine. Marcel is a frequent speaker at conferences like Microsoft TechDays, Visual Studio Live!, Microsoft Tech Ed and local user group events. Marcel is Technology Manager at Info Support and in his role he works as consultant in the Architect role for a variety of Financial and Insurance companies. He also teaches courses on topics like Visual Studio ALM, .NET , Mobile and Web development at the Info Support Knowledge Center. Marcel is awarded the Microsoft ALM MVP award and is a Microsoft Regional Director.

Merijn van der Zalm, programmamanager en adviseur bij Verdonck, Klooster & Associates (VKA).
Hij publiceert regelmatig over de toepassing en beheersing van ICT vanuit een bedrijfskundig perspectief. U kunt Merijn bereiken op merijn.vanderzalm@vka.nl.

Marcel Trijssenaar, senior projectmanager bij Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ
Met meerdere jaren ervaring in het aansturen van Scrum-projecten. Marcel is bereikbaar op m.trijssenaar@vgz.nl.
Terug naar het agenda overzicht

Presentaties