Kennis & Innovatie

De commissie Kennis & Innovatie (K&I) wil de ontwikkeling in het vakgebied informatiebeveiliging bevorderen op basis van de behoeften van bedrijven en instellingen. Met als doel door kennisdeling het gezamenlijke beveiligingsniveau te verhogen. Het belangrijkste instrument daarbij is kennisdeling tussen informatiebeveiligingsprofessionals door het samenstellen en uitbrengen van eigen publicaties. De commissie wil dat bereiken door als verbindende schakel op te treden tussen de aanbodzijde van professionals, (internationale) organen en opleidingsinstituten in het vakgebied en de vraag van bedrijven en instellingen in Nederland naar praktische publicaties. Dat alles ter ondersteuning van vakgenoten in de informatiebeveiliging, die werkzaam zijn in die bedrijven en instellingen of die daarvoor hun diensten aanbieden.

K&I onderhoudt daartoe gestructureerde contacten met relevante partijen in het werkveld en draagt bij aan de ontsluiting van belang geachte vakpublicaties. Voorts fungeert de commissie in voorkomende gevallen als kwaliteitsbewaker van meningsuitingen die namens de vereniging naar de samenleving toe worden kenbaar gemaakt.

professionalisering@pvib.nl.

  Aangesloten leden

 • Andre Smulders

  Lid

 • Evert van Zanten

  Voorzitter

 • Hanneke Luth

 • Jurgen Olree

 • Peter Groothuis

 • Robert Warmoeskerken

  PvIB Bestuurslid