Kennis & Innovatie

De commissie Kennis & Innovatie (K&I) wil de ontwikkeling in het vakgebied informatiebeveiliging bevorderen op basis van de behoeften van bedrijven en instellingen. Met als doel het gezamenlijke beveiligingsniveau te verhogen. Het belangrijkste instrument daarbij is actieve kennisdeling tussen informatiebeveiligingsprofessionals en het delen van relevante ervaringen hiermee uit de dagelijkse praktijk. De commissie wil dat bereiken door als verbindende schakel op te treden tussen de aanbodzijde van professionals, (internationale) organen en opleidingsinstituten in het vakgebied en de vraag van bedrijven en instellingen in Nederland naar praktische kennis. Dit ondersteund door methoden en technologie die een actieve participatie van alle betrokkenen in dit proces mogelijk maakt. Dat alles ter ondersteuning van vakgenoten in de informatiebeveiliging, die werkzaam zijn in die bedrijven en instellingen of die daarvoor hun diensten aanbieden.

K&I onderhoudt daartoe gestructureerde contacten met relevante partijen in het werkveld en draagt bij aan de ontsluiting van belang geachte vakpublicaties. Voorts fungeert de commissie in voorkomende gevallen als kwaliteitsbewaker van meningsuitingen die namens de vereniging naar de samenleving toe worden kenbaar gemaakt.

professionalisering@pvib.nl.

  Aangesloten leden

 • Andre Smulders

  Commissielid

 • Barry Bastiaansen

  Commissielid

 • Esther Haantjes

  Commissielid

 • Evert van Zanten

  Voorzitter

 • Leo van Koppen

  Commissielid

 • Peter Groothuis

  Commissielid

 • René Pieete

  Commissielid

 • Robert Warmoeskerken

  PvIB Bestuurslid