1. www.pvib.nl
 2. /Over PvIB
 3. /Historie en Archief PvIB

Historie en Archief PvIB

Historie

In de loop van 2007 kwam er een voorlopig einde aan het fusieproces waarbij verenigingen die actief waren op het gebied van informatiebeveiliging in Nederland samensmolten tot een nieuwe vereniging. Het PvIB, Platform voor InformatieBeveiliging werd op 12 juli 2007 een feit.

Voorgangers van het PvIB

 

Computer Security AssociationDe Computer Security Association (CSA ) werd als gebruikersvereniging van COSECO opgericht in de tijd dat informatiebeveiliging nog in de ontkenningsfase verkeerde. De activiteiten van prof. Herschberg  aan de TU in Delft stimuleerde een aantal auditors en ICT verantwoordelijken tot de oprichting van CSA als een platform waar kennis en inzichten konden worden uitgewisseld.  Het waren bedrijven en overheidsinstellingen die het voortouw namen en het nadenken over informatiebeveiliging gingen stimuleren.

 

Overlegorgaan Technische BeveiligingsstandaardenHet Overlegorgaan Technische Beveiligingsstandaarden (OTB) ontstond op initiatief van prof. Paans, vennoot bij KPMG, als een vrijwillig  samenwerkingsverband van grote klanten in Nederland. Het doel was om gezamenlijk te komen tot beveiligingsstandaarden en normenkaders op het gebied van informatie¬technologie. Dergelijke normenkaders werden door IT auditors  ontwikkeld binnen de eigen organisatie. Door deze kennis te delen en samen verder te ontwikkelen tot standaards konden beheerders  en IT-auditors hier hun voordeel meedoen. Het OTB heeft een aantal standaards ontwikkeld en gepubliceerd.

 

Platform InformatiebeveiligingNa de overname van COSECO door KPMG zijn CSA en OTB vanaf 1998 samen verder gegaan als Platform Informatiebeveiliging (PI). Zowel CSA als OTB bestonden uit vertegenwoordigers van grotere organisaties en instellingen. Beide hadden ervaring met professionele en vertrouwelijke uitwisseling van ervaringen en kennis, steeds gericht op het verder ontwikkelen van het vakgebied. PI stelde zich als doel: “het bevorderen van de beveiliging van alle belangen betreffende de gegevensverwerking, -opslag en -transport, in de ruimste zin van het woord.” PI kende uitsluitend bedrijfslidmaatschappen. De nieuwe vereniging besloot zich los te maken van KPMG zodat ook organisaties die geen klant van KPMG waren zich konden aansluiten bij PI. De vereniging telde ongeveer 55 leden uit zowel de profit als de non-profit sector. Naast de standaards en normen voor een veilige inrichting van de ICT publiceerde PI (sinds 2004) jaarlijks het boekje Trends in IT-beveiliging. De belangrijkste activiteit van PI was het organiseren van themabijeenkomsten over aspecten van Informatiebeveiliging. Sinds de fusie in 2007 wordt deze traditie voortgezet onder de naam InformatieBeveiligings Overleg (IBO). Jaarlijks werd een speciale bijeenkomst gehouden waarbij de leden zich door iemand uit hun algemeen management konden laten vergezellen. Sinds de fusie in 2007 wordt deze bijeenkomst georganiseerd onder de naam ‘Esmeralda lezing’.

 

Genootschap van Informatie BeveiligersHet Genootschap van Informatie Beveiligers (GvIB)
ontstond door de verzelfstandiging van de Ngi Afdeling Beveiliging eind 1999. Het genootschap stelde zich ten doel: "De bevordering van de fysieke, systeemtechnische en organisatorische beveiliging van gegevens en van de gegevensverwerkingsmiddelen, alsmede van de in of ten behoeve van die gegevensverwerking werkzame personen tegen inbreuken van binnenuit of buitenaf". Het genootschap was gegroeid tot meer dan 1000 leden. Het GvIB stimuleerde uitwisseling van praktijkervaring en de ontwikkeling van kennis. Daarvoor organiseerde GvIB maandelijks themabijeenkomsten voor haar leden met onderwerpen over het gehele (brede) vakgebied, gericht op toepassing in de dagelijkse praktijk. GvIB publiceerde Expert Brieven en 8 keer per jaar het  vakblad Informatiebeveiliging.

 

GvIB en PI besloten al snel tot samenwerking bij organiseren van activiteiten. Na een aantal jaren van steeds hechter wordende samenwerking  hebben de beide besturen begin 2006 besloten de mogelijkheid van een fusie van beide verenigingen te onderzoeken.

En zo is in 2007 de samenbundeling van expertise op het gebied van informatiebeveiliging in Nederland tot stand gekomen; het Platform voor InformatieBeveiliging (PvIB). Het PvIB stelt zich ten doel: “te fungeren als kenniscentrum op het gebied van informatiebeveiliging en verder alles dat met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord”. Het PvIB telt op dit moment zo'n 1300 leden.

 

Archief

Zowel van het PvIB als van haar voorgangers zijn vele publicaties verschenen. De vereniging PvIB heeft een eigen archief van deze publicaties in haar beheer. In het document “Archief Platform voor Informatiebeveiliging” is terug te vinden welke publicaties op dit moment aanwezig zijn in ons archief. Mocht onder de leden nog ontbrekende stukken aanwezig zijn, dan vernemen we dat graag.

 

Het bestuur van het PvIB.

Nieuws

Kennispartners

Mediapartners

Twitter

 1. Het @pvib organiseert morgenavond een thema-avond 'Privacy by default – Utopie of haalbare zaak' Meer info https://t.co/2v0gXwrU2Q #ibg #pmg

  21 uur 36 min geleden
 2. RT @pvib: 6 december PvIB: Privacy by default. Als laatste spreker is Elsine van Os van programma #HUNTED aan programma toegevoegd. Mis het…

  5 dagen 16 uur geleden
 3. RT @pvib: 6 december PvIB: Privacy by default. Als laatste spreker is Elsine van Os van programma #HUNTED aan programma toegevoegd. Mis het…

  6 dagen 13 uur geleden
 4. 6 december PvIB: Privacy by default. Als laatste spreker is Elsine van Os van programma #HUNTED aan programma toegevoegd. Mis het niet!

  6 dagen 16 uur geleden

IBgemeenten Helpt gemeenten bij het implementeren van de BIG en bij het borgen van privacy.