Voorwaarden Studentenlidmaatschap

De voorwaarden behorend bij een sterk in prijs gereduceerd lidmaatschap.

  1. Met de sterk gereduceerde contributie voor studenten, wil de PvIB studenten de mogelijkheid geven feeling te krijgen met hun toekomstige werkveld. Voor de PvIB is dit een manier om jonge leden aan de vereniging te binden en daarmee een nauwer contact op te bouwen met de toekomstige collega’s.

  2. U kunt zich als student-lid aanmelden bij de PvIB als u een (relevante) studie volgt aan het HBO of de universiteit.

  3. Om zich als student-lid in te kunnen schrijven, is een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling nodig (collegekaart).

  4. Het is mogelijk op elk moment in het studiejaar lid te worden. Bij tussentijdse aanmelding zal de contributie niet naar rato worden verrekend.

  5. Het student-lidmaatschap is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.

  6. Na akkoord, wordt een student-lid met persoonsnaam vermeld op het besloten deel van de website. Overige (contact)gegevens kunnen student-leden op eigen initiatief toevoegen.

  7. Op uitnodiging kan een student-lid deelnemen aan werkgroepen en commissies.

  8. Via het besloten deel op de website heeft een student-lid toegang tot de digitale versie van het magazine Informatiebeveiliging.

  9. Het bestuur is te allen tijde bevoegd om beperkingen in te stellen ten aanzien van het bezoeken van activiteiten van de PvIB.

  10. Het student-lidmaatschap vervalt automatisch één jaar na afronding of beëindiging van de studie.