Bestuurscolumn - 2021

Door Erwin Bosma 16 apr 2021

Het jaar is alweer begonnen met een aantal spraakmakende cybersecurity onthullingen die ons werkgebied weer op de kaart hebben gezet. Zoals de hacks bij SolarWinds en bij een waterzuiveringsinstallatie in Florida.

Informatiebeveiliging is dus weer volop in het nieuws en je kan je afvragen of dit goed of slecht nieuws is. Feit is wel dat dit soort nieuws helpt om aan te tonen dat ons werk noodzakelijk is en dat bedreigingen niet imaginair zijn. Tevens zijn berichten van uitgebreide analyses van de hack in de meer gespecialiseerde blogs en nieuwssites een belangrijke bron om beter te begrijpen wat de echte threats nu zijn, en welke maatregelen je moet nemen om je hiertegen te wapenen. Een goede manier om bij te blijven in je vakgebied.

Vanuit het bestuur kijken we ook naar onder andere deze stroom van informatie en vragen we ons af of wij als PvIB hier iets mee moeten doen. De vereniging vervult nu al een behoefte met het iB-Magazine en de vele events die onze leden beiden zeer waarderen. We beseffen dat dit een groot goed is, dat we zeker moeten behouden, vernieuwen en versterken waar mogelijk. Maar ook hierbij vragen we ons af of je nóg relevanter voor de leden en de samenleving kan zijn. En natuurlijk hoe je dat vormgeeft in een vereniging waar een relatief kleine groep vrijwilligers de taken uitvoert en die dit, naast hun bestaande baan, met veel liefde en passie doen.
Hoe kunnen we andere PvIB-leden verleiden om zich in te spannen voor het vakgebied maar ook voor hun eigen ontwikkeling? We zijn geïnteresseerd in jullie ideeën, aangezien we jullie nodig hebben, om met behoud van het karakter van de PvIB, ons klaar te maken voor de toekomst.

Erwin Bosma
secretaris@pvib.nl

Deze bestuurscolumn verscheen in IB2-2021.