Redactie

De redactiecommissie verzorgt de online publicatie van de artikelen en de uitgaven van het IB Magazine. Zes tot acht keer per jaar wordt een magazine samengesteld uit artikelen en uitgegeven in druk en online.

Artikelen zijn te vinden bij de blogs: www.pvib.nl/actueel/blogs.
De IB Magazines zijn te vinden op www.pvib.nl/actueel/ib-magazines. De eerste drie maanden zijn ze alleen beschikbaar voor leden.

Voor auteurs:

De redactie is altijd op zoek naar nieuwe denkbeelden in het vakgebied. En ze zijn er van overtuigd dat die volop aanwezig zijn. Het is verder nuttig om auteurs er op te wijzen dat het schrijven van een artikel wellicht de meest eenvoudige manier is om CPE-punten te vergaren voor het bijhouden van professionele certificaties zoals CISSP en CISA. Het bewijs is eenvoudig te leveren in de vorm van een tastbare publicatie. Hiernaast kun je de wetenschap plaatsen dat je een bijdrage levert aan kennisdeling met en voor professionals, op het gebied van informatiebeveiliging, maar vaak ook breder.

De redactie snapt dat je niet zomaar een artikel in elkaar zet. Dit is een proces, en nota bene een proces waar consultants niet per se goed in zijn. Het is heel anders om een rapport te schrijven voor een opdrachtgever of een artikel voor een professioneel publiek.

Voor een auteur is het prettig om te weten wat de redactie verwacht wanneer een artikel aangeleverd wordt. Het is voor de auteur eenvoudiger om naar deze verwachting toe te werken en voor de redacteur wordt de begeleiding en beoordeling van het artikel efficiënter. Hiertoe zijn de auteursinstructies opgesteld. Ze beginnen met een uitleg welk soort artikelen in het blad worden gepubliceerd en wat het publicatieproces is na ontvangst door de redactie. In de ervaring van de redactie zijn vooral de instructies met betrekking tot opmaak van de tekst en illustraties/ tabellen heel nuttig, met name het gegeven dat afbeeldingsmateriaal voor drukwerk veel meer resolutie moet hebben dan webpublicaties.

De redactie werkt met een jaarplanning. Ook deze is beschikbaar voor auteurs.

Auteursinstructies: www.pvib.nl/pagina/auteursinstructies
Planning redactie: www.pvib.nl/pagina/redactieplanning

Als je als auteur een bijdrage zou willen leveren aan het blad, neem contact op met de redactie via ibmagazine@pvib.nl. Wij helpen je graag verder.

Bladmanagement wordt verzorgd door MOS:

Caroline Knobbe
Sam Dekkers

ibmagazine@pvib.nl

  Aangesloten leden

 • Bianca Brooijmans

 • Chris de Vries

 • Fook Hwa Tan

 • Lilian Knippenberg

 • Maarten Hartsuijker

 • Nicole van Deursen

  Hoofdredacteur

 • Rachel Marbus

 • Tom Bakker

  PvIB Bestuurslid, Voorzitter Redactie, RE RI CISM CISA