Over PVIB

Het Platform voor InformatieBeveiliging (PvIB) is hét kenniscentrum op het gebied van Informatiebeveiliging in Nederland. PvIB is het platform waar informatie, kennis en ervaring over informatiebeveiliging wordt verzameld, verbeterd, verrijkt en weer wordt uitgedragen en verenigt alle betrokkenen en geïnteresseerden in het vakgebied Informatiebeveiliging.

Missie

PvIB is het kenniscentrum op het gebied van informatiebeveiliging in Nederland en wil herkend worden als het platform waar informatie, kennis en ervaring over informatiebeveiliging wordt verzameld, verbeterd, verrijkt en wordt uitgedragen.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • verzamelen en beschikbaar stellen van informatie op het gebied van informatiebeveiliging; o.a. tijdschrift, website, expert brieven, publicaties, verwijzingen
  • organiseren van bijeenkomsten, zoals themasessies, bedrijfsbezoeken, discussie-avonden, …
  • samen te werken met andere partijen o.a. universiteiten en hogescholen, (internationale) vakverenigingen
  • bieden van een kennisnetwerk, persoonlijk tijdens bijeenkomsten of virtueel via de website
  • het toegankelijk maken van kennis die bij andere organisaties bekend is
  • ondersteunende rol bij profilering van en beroepsvorming binnen het vakgebied informatiebeveiliging.


PvIB verenigt alle betrokkenen en geïnteresseerden in het vakgebied Informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging is een multidisciplinair vakgebied en daarom zijn meerdere beroepsgroepen binnen PvIB actief: informatiearchitecten, juristen, informatie- en security managers, (informatie)beveiligingsfunctionarissen, ICT-auditors, privacydeskundigen, e.a.

PvIB zoekt buiten de vereniging ook altijd naar initiatieven om aanbieders/leveranciers en gebruikers/beheerders van informatiebeveiliging(sprodukten/diensten) met elkaar te verenigen.

Het imago van PvIB is een onafhankelijke, breed samengestelde vereniging.