Financiële Commissie

Om te komen tot een goed onderbouwde begroting hanteert de penningmeester samen met de leden van de Financiële Commissie een jaarlijkse begrotingscyclus. De Financiële Commissie adviseert de penningmeester in aanloop naar de ledenvergadering over de begroting en controleert, in haar rol als kascommissie, achteraf de jaarrekening.

    Aangesloten leden

  • Erwin Dekker

  • Judith Unk

  • Nick Cohn

  • Rob Schrama