Bestuurscolumn - Digivaardige ouderen

Door Tom Bakker 5 jan 2021

Het jaar is al weer bijna om. Het lijkt wel of het jaar is omgevlogen ondanks de voor mij saaie tijd van de COVID-19 pandemie. Er waren wel heel veel webinars en Zoom/MS Teams meetings. Het werkt allemaal wel, maar ik heb persoonlijk toch liever fysieke bijeenkomsten.

Voor de redactie was de impact van de pandemie minder, omdat de redactievergaderingen toch al telefonisch waren. Daarnaast hebben we een jaarlijkse fysieke vergadering om elkaar te zien en te spreken. Die ging dit jaar helaas niet door.

Ik ben gevraagd om ambassadeur te worden van SeniorWeb. Tot voor kort was ik niet bekend met deze vereniging. Zij helpen ouderen wegwijs (digivaardig) te maken in de IT via cursussen, workshops, spreekuren voor (pc-)hulp (ook wel Computer Cafés genoemd), hulp aan huis of op afstand (via Teamviewer).
Ben ik gevraagd mede vanwege mijn leeftijd? Ik hoop van niet, maar laten we aannemen vanwege mijn ervaring en ook omdat ik mij bezighoud met informatiebeveiliging. Aan dat laatste is voor mijn gevoel binnen de seniorengemeenschap nog heel veel te doen. We zien dat ouderen veelvuldig door criminelen worden belaagd met phishing, abbeltrucs en de laatste weken met spoofing, waarbij criminelen vaak grote bedragen wegsluizen. Blijkbaar een makkelijk doelwit. Ja, ook is er bij SeniorWeb wel aandacht voor informatiebeveiliging door voorlichting te geven en cursussen aan te bieden.

Cursussen, workshops en hulp op de spreekuren worden voornamelijk georganiseerd op locaties zoals bibliotheken, buurthuizen, verzorgingshuizen e.d. maar zijn in deze coronatijd niet altijd mogelijk. Daarom is er voor kennisdeling en voorlichting overgegaan op MS Teams, Zoom en webinars. Pc-hulp uitsluitend op afstand. Deze wijze van online communiceren is binnen deze doelgroep een zeer grote uitdaging qua (digi)vaardigheid en ik denk dat er waarschijnlijk daarom veel leden afhaken. In mijn regio zie je dan ook dat er voor hulp vrijwel geen verzoeken meer binnenkomen. Een bijkomend punt is de sociale functie van de spreekuren. Even bijpraten met een kopje koffie. Door het wegvallen daarvan ‘vereenzamen’ veel ouderen zo nog meer.

Als PvIB leggen we vooral de focus op organisaties, omdat het overgrote deel van onze leden daar werkzaam is. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het onderwijs. We hebben wel vaker in het bestuur gediscussieerd wat ons doel is, onze maatschappelijke rol. Daar kwam uit: ‘Nederland veiliger maken’. Dat kun je breed zien; dus wat mij betreft naast organisaties ook individuen. De samenleving dus. Vooral jongeren en ouderen zijn kwetsbaar. Jongeren omdat zij zich vaak minder bewust zijn van de privacyrisico’s en ouderen omdat zij goedgeloviger zijn en mensen vaker vertrouwen of juist angstig zijn door alle nare berichtgevingen. Wellicht kunnen we verenigingen zoals SeniorWeb ook inhoudelijk bijstaan?

Deze maand ben ik benaderd door SeniorWeb of ik mee wil helpen bij de geplande themamaand ‘Veiligheid & Privacy’ in maart 2021. Uiteraard heb ik ‘ja’ gezegd.
Privacybewustzijn bij ouderen doet me denken, heel lang geleden, aan mijn destijds 90-jarige grootvader in het bejaardentehuis. Hij was in paniek omdat mijn vader zijn cash(!) AOW-uitkering natelde (ja, dat was toen), terwijl de tv aanstond. ‘Die meneer op de tv kan ook meekijken!’, riep hij. Hij was op zijn eigen manier ’aware’. Hij dacht 45 jaar geleden al aan smart tv’s!

Zijn er (oudere) PvIB leden die toevallig ook lid en/of ambassadeur zijn van SeniorWeb? Laat het me weten.

Tom Bakker

Deze bestuurscolumn verscheen in iB6-2020