Bestuurscolumn - Even voorstellen: Ard Ruiter

Door Ard Ruiter 17 jun 2022

Audits, Risico- en securitycompliancemanagement, Dataprotectie; dat is waar ik mij mee bezighoudt. Sinds kort mag ik daaraan toevoegen dat ik mij als algemeen bestuurslid zal inzetten voor het PvIB. Op deze pagina mag ik mij even voorstellen: “mijn naam is Ruiter, Ard Ruiter”.

Het begint natuurlijk met de A, de A van actief. Al enkele jaren zet ik mij actief in voor het PvIB. Dat is hartstikke leuk om te doen, zowel vanwege de inhoud van dit mooie vakgebied van de informatiebeveiliging alsook vanwege het kennisplatform met vakgenoten. Er zijn vele professionals binnen het PvIB met een groot arsenaal aan kennis, kunde en vaardigheden. Dat merk ik temeer bij de bijeenkomsten van de vereniging als ik in de aanloop, de pauze of na afloop in gesprek ga met de leden: met jullie dus. In die gesprekken merk ik hoeveel potentie er in de vereniging is en dat we met z’n allen deze vereniging nog beter, leuker en interessanter kunnen maken dan het PvIB nu al is.

Aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik rechten gestudeerd. Na mijn rechtenstudie heb ik juridische functies verricht. Vanuit het juridische metier werd mijn belangstelling gewekt voor de gegevensbescherming en privacy; het betreft een interessant spanningsveld tussen het belang van de openbaarheid van informatie, het verder verwerken van informatie en het individuele recht op privacy- en gegevensbescherming. Het was destijds een vrij onontgonnen gebied. In mijn zoektocht naar kennis kwam ik in aanraking met het PvIB en mocht ik mijn eerste artikel voor iB-Magazine schrijven onder de titel ‘Privacybescherming en politiegegevens’ [1]. Langzaam maar zeker verbreedde mijn belangstelling zich voor de aanpalende thema’s als governance, compliance, riskmanagement, de integrale beveiliging en met name de informatiebeveiliging (én cyber- en datasecurity). Het ‘PvIB: Platform voor informatiebeveiliging’ – zoals onze vereniging officieel volgens het Handelsregister heet – is dan ook de perfecte omgeving om goed op de hoogte komen én te blijven van dit vakgebied. Daaruit ontstonden bij mij ideeën om nog meer te gaan doen met het PvIB en mijn enthousiasme is kennelijk voldoende gebleken om te mogen toetreden tot het PvIB-bestuur. Met de doorlopende digitale transformatie wordt ons brede vakgebied ook nog eens boeiender.

Mijn speerpunt zal zijn om al die potentie die ‘wij’ als vereniging hebben op meer terreinen in te zetten: op verbinding tussen bestuur én de professionele leden, waarin ik het bestuur als een actieve facilitator zie om de leden met hun kennis, kunde en vaardigheden nog meer en/of beter te kunnen laten schitteren. Samen met de collega-bestuursleden ga ik bezien hoe we de ideeën in daden kunnen omzetten. Zo denk ik aan het maken van infographics, het instellen van kennisgroepen, het nog meer betrekken van de klankbordgroep en meer profileren als PvIB.

We gaan elkaar vast en zeker tegenkomen op een van de vele PvIB-bijeenkomsten. Jeuken jouw vingers ook, barst je van ideeën, of wil je ‘gewoon’ eens sparren om te kijken wat we met jouw ideeën kunnen doen? Schroom dan niet om contact op te nemen. Jouw betrokkenheid wordt gewaardeerd. Stuur een e-mail naar secretariaat@pvib.nl.

Ik ga ervoor. Immers, niets is moeilijk voor hen die willen, of in het Latijn: nil volentibus arduum.
Graag tot ziens, tot horens, via de e-mail of in het echt!

Met vriendelijke groet,
Ard Ruiter

[1] http://docplayer.nl/20314927-Privacy-juridische-aspecten-vaninformatiebeveiliging-vaak-onderbelicht-revocable-privacy-slaat-brugtussen-veiligheid-en-privacybelang.html

Deze bestuurscolumn verscheen in iB3-2022.