Bestuurscolumn - Even voorstellen: Migiel de Wit-Beets

Door Migiel de Wit-Beets 15 apr 2022

Ik ben Migiel de Wit-Beets. Sinds deze zomer heb ik de voorzittersrol van de Commissie PR en Communicatie overgenomen van Henk Brandon. Daardoor ben ik actief betrokken bij het bestuur van het Platform voor Informatie Beveiliging. Tijd om mijzelf dus ook voor te stellen aan jullie!

De commissie PR en Communicatie heeft de afgelopen jaren veel zaken gerealiseerd. Aan mij en natuurlijk mijn mede commissieleden de schone taak om deze lijn verder voort te zetten. Samen willen wij ervoor zorgen dat ons Platform de bekendheid gaat krijgen die zij verdient en dat haar leden die informatie vinden die ze zoeken. Dit alles op basis van communicatie(middelen) die passend zijn bij de specifieke doelgroep. Immers, we hebben een grote diversiteit aan leden en daarmee dus ook een grote verscheidenheid aan behoeften.

In de laatste ALV van 2021 heb ik al een klein tipje van de sluier opgelicht waar wij dit jaar onze aandacht naar uit laten gaan. Voor degenen die daar niet aanwezig waren nog even een korte samenvatting. Samen met de Commissie Jong PvIB gaan we de laatste fase van mailautomation inrichten zodat we beter in staat zijn om onze leden beter te betrekken binnen onze organisatie vanaf hun allereerste kennismaking. We willen meer gebruik gaan maken van sociale media (vooral LinkedIn) om de naamsbekendheid van ons platform te vergroten. Daarnaast willen we een slag maken met de verdere digitalisering van PvIB met als doel dat we beter kunnen interacteren met onze omgeving en de verschillende doelgroepen.

Naast mijn rol als voorzitter ben ik bij Grant Thornton verantwoordelijk voor het team Cyberriskservices, waar wij een diversiteit aan organisaties (groot en klein) ondersteunen op het gebied van cyberweerbaarheid. Het is geweldig om te zien hoe wij in staat zijn zowel de koekjesfabriek op de hoek als de multinational die actief is in tien landen te ondersteunen met vraagstukken die eigenlijk best dicht bij elkaar liggen. Organisaties helpen bij het cyberweerbaar worden en blijven is waar wij iedere dag met plezier aan werken en waar wij energie van krijgen.

Ik zie uit naar 2022. In mijn optiek een jaar waarin we onze vrijheid stukje bij beetje terug zullen krijgen en waar digitale veiligheid nog meer aan de orde van de dag zal zijn dan in 2020 en 2021. Onze kennis en kunde van ons vakgebied zullen opnieuw op de proef worden gesteld in kaders van veiligheid en weerbaarheid. Let’s rock together!

O ja, mocht je denken, ik wil ook wel een steentje bijdragen aan het Platform, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via: secretariaat@pvib.nl

Groet, Migiel de Wit-Beets

Deze bestuurscolumn verscheen in iB2-2022.