Bestuurscolumn - Even voorstellen: Siep van Sommeren

Door Siep van Sommeren 18 aug 2022

Ik ben Siep van Sommeren (30 jaar), de nieuwe voorzitter van Jong PvIB en daardoor ook betrokken bij het bestuur van het PvIB. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen najaar heb ik deze rol formeel overgenomen van Lodewiek Jansen. Op dit moment ben ik werkzaam als Information Security Officer bij de Rabobank. Daar ben ik verantwoordelijk om gevraagd en ongevraagd te adviseren over cybersecuritygerelateerde vraagstukken binnen een aantal organisatieonderdelen.

In 2013 ben ik aan het begin van mijn opleiding InformationĀ Security Management aan de Haagse Hogeschool in contact gekomen met het platform. Via de bijeenkomsten heb ik een mooi netwerk op kunnen bouwen waaruit ik toen de nodige (stage)opdrachten heb kunnen regelen voor mijn opleiding. Al snel ben ik toegetreden tot de commissie waar ik nu voorzitter van ben geworden. Mijn doel is om jongeren dezelfde kans te bieden om het juiste netwerk op te bouwen.

De oplettende lezer is het wellicht al opgevallen: Jong PvIB. Het is de nieuwe naam van de commissie die voorheen de Young Professionals commissie heette. De reden is dat we ervoor gezorgd hebben dat er een aantal versimpelingen zijn of worden doorgevoerd. Zo is Jong PvIB tegenwoordig voor leden tot 36 jaar en dus niet meer voor leden die minder dan vijf jaar in het vakgebied zitten zoals voorheen het geval was. Hierdoor verwachten wij onze activiteiten beter aan te laten sluiten op de behoefte van onze leden. Ook werken we binnen het bestuur aan de vereenvoudiging van de contributiestructuur wat ook effect zal hebben op onze leden. Om deze wijzigingen kracht bij te zetten hebben we besloten de naam te veranderen.

Een ander belangrijk doel is dat we meer in verbinding willen staan met onze leden. Om die reden willen we netwerkborrels organiseren om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen en elkaar te leren kennen. Ook is het streven om in 2022 onder andere twee bedrijfsbezoeken te organiseren. Verder is het onze intentie om zoveel mogelijk krachten te bundelen met zowel de andere commissies binnen het PvIB alsook met huidige en nieuwe partners. Een mooi voorbeeld hiervan is CyberSQUAD. Dit evenement organiseert Jong PvIB samen met Connect2Trust en DIVD. Dit betreft een exclusief invite only evenement dat speciaal gericht is op jongeren die actief zijn in de cybersecurity in Nederland. Ik hoop jullie snel tegen te komen op een van de PvIB-bijeenkomsten!

Siep van Sommeren

Deze bestuurscolumn verscheen in iB4-2022.