Bestuurscolumn - Even voorstellen: Valentijn Ishaqsada

Door Valentijn Ishaqsada 17 feb 2023

Ik ben Valentijn Ishaqsada, sinds november officieel de nieuwe voorzitter van de commissie Public Relations en Communicatie (PRC). In deze rol heb ik het stokje overgenomen van Migiel de Wit-Beets.

Eerder vorig jaar ben ik, in de rol van algemeen bestuurslid, al toegetreden tot het bestuur van het Platform voor InformatieBeveiliging (PvIB).

In mijn tijd als student Information Security Management aan de Haagse Hogeschool ben ik via mijn toenmalige bijbaan bij APM Terminals, tussen het vulnerability management door, enthousiast gemaakt voor het PvIB. Dit via onze huidige secretaris Erwin Bosma. Al snel was ik lid, bezocht ik de leerzame evenementen en werd ik commissielid van Jong PvIB.

Inmiddels werk ik al enkele jaren als zelfstandige. En of een IB-casus zich nu afspeelt bij een multinational of een overheidsinstelling, nog altijd ben ik zeer content met mijn keuze voor dit vak. Vind maar eens een ander vakgebied met een soortgelijke diepgang, breedte en evenredig ontwikkelingstempo.  

Hoewel ik al bijna tien jaar een betrokken lid ben van het PvIB, leer ik binnen de vereniging steeds weer iets nieuws. Er komt immers een enorme berg aan kennis, ervaring en verschillende achtergronden samen binnen deze mooie club. Informatiebeveiliging is logischerwijs niet absoluut, maar het doet mij altijd goed om te zien hoe gepassioneerd PvIB’ers de discussie over uiteenlopende IB-thema’s met elkaar aangaan. De (verbale) polemiek vind ik belangrijk in het interpersoonlijke samenspel, waarbij de kennis en ervaring van de één voor een ander weer tot nieuwe perspectieven en inzichten kunnen leiden.

Of het nu voortvloeit uit nieuwe verplichtingen van de wetgever of een ernstiger dreigingsbeeld, security & privacy zijn in steeds grotere mate een standaard gespreksonderwerp aan de managementtafel geworden. Daarbij is het in beginsel voor de gemiddelde IB-professional geenszins nieuws dat de sector en het beroepenveld ieder jaar gestaag groeit. Dit maakt dat het PvIB zich in een kansrijk klimaat bevindt voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van de vereniging.

Het afgelopen jaar heeft de commissie PRC deze kansen al goed weten te benutten. Zo is het PvIB door haar inspanningen sterk aanwezig op LinkedIn en wordt er gestaag voortgang gerealiseerd in de verdere digitalisering van de vereniging. Daarbij is het 15-jarig lustrumfeest een prestatie van formaat gebleken, waaraan PRC door middel van sponsoracquisitie ook een bijdrage heeft geleverd.

In mijn rol als voorzitter heb ik samen met de commissie meerdere hoofdpijlers geformuleerd. Zo gaan we inzetten op een doelgroepgerichte aanpak met een bijpassende boodschap. In je ontwikkelreis als professional heb je in verschillende fasen immers verschillende behoeften. Daarnaast gaan we inzetten op een sterkere profilering. Door als vereniging op de juiste plekken zichtbaar te zijn en marketinginstrumenten tactisch in te zetten, brengen we onze vereniging naar een hoger niveau. Hierbij werken we nauw samen met Jong PvIB. Studenten en young professionals vormen immers de sleutel tot de continuïteit van de vereniging.

Graag zie en spreek ik jullie op de evenementen en mocht je ideeën hebben of kansen zien, spreek me dan zeker aan. Mailen mag ook naar valentijnishaqsada@pvib.nl. 

Samen gaan we er iets moois van maken. Op naar de toekomst!

Valentijn Ishaqsada