Bestuurscolumn - Geef-nooit-op-mentaliteit

Door Jessica Conquet 13 apr 2023

Onlangs ben ik gaan werken voor een grote internationale organisatie. In mijn rol als CISO heb ik de mogelijkheid om met informatiebeveiligers van diverse pluimage te werken. Bij het denken over waar ik het in deze column over wilde hebben, dacht ik meteen aan wat mijn werk zo fantastisch maakt.

De informatiebeveiliger, cybersecurity-expert, securtity analist, security architect, security champion binnen de DevOps teams, IT auditor… Ik kan nog even doorgaan met titels, maar we hebben eigenlijk allemaal een aantal gemeenschappelijke eigenschappen:

• Wereldverbeteraar
We hebben een drive om impact te maken, dienen graag het maatschappelijk belang. We willen het bedrijf waarvoor we werken behoeden voor ernstige incidenten en daarom kunnen we niet op dinsdag wel waakzaam zijn en op woensdag even niet.
• Leergierig
De wereld om ons heen verandert continu. Niet alleen qua technologie, maar ook onze klanten veranderen. Denk aan de manier waarop ze naar risico’s kijken en hoe ze risico’s ervaren. Daarbij verandert ook de identiteit en het motief van de aanvaller en daarmee ons dreigingsveld. En het bedrijf waarvoor we werken, tot slot, verandert: het expandeert, verandert van technologie, leverancier en/of samenwerkende partners. In al deze veranderingen moeten wij, als informatiebeveiligers, mee. Leergierigheid helpt ons, leidt ons en maakt het werk superinteressant.
• Community-denken
We weten dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten in de zogeheten ‘Security Ratrace’. Je kunt het je niet permitteren om de zwakste schakel te zijn of om zwakke schakels over het hoofd te zien. Dus werken we dagelijks zoveel mogelijk samen met onze collega’s: architecten, developers, scrum masters, agile coaches, digital officers, CIO’s, CTO’s, maar ook met juristen, auditors, data privacy officers en hard core systeembeheerders. En sinds enkele jaren ook met onze afdeling inkoop, ofwel procurement, waar afspraken met onze derde partijen bewaakt worden. Zonder in systemen, ketens en patronen te denken en zonder samen te werken, trekken we het niet.

Binnen het PvIB staat dit community-denken centraal. Wat weet jij, waar ik wat van kan leren? Waar denk jij waartoe dit leidt en hoe bereid jij je voor op de wereld van morgen? Ben je ook zo leergierig? Vertel ons waar je meer over wilt weten! Heb je impact gemaakt, schroom niet om het te delen. Wees een inspirator voor de mensen om je heen. En heb je ideeën hoe we onze inzichten met elkaar nog beter kunnen delen, als vakbroeders, maar ook met collega’s die niet direct in het vak zitten: deel het!
Zo wil ik het PvIB als vereniging nog verder zien groeien. Gedreven door ons DNA van leergierigheid, gedrevenheid en community-denken.

Jessica Conquet, voorzitter PvIB