Bestuurscolumn - Jouw BBB gevraagd

Door Evert van Zanten 14 jun 2023

De afgelopen periode hebben we allemaal meegemaakt dat er een kleine politieke aardverschuiving ontstond tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Wat er gebeurde is dat mensen hun stem lieten horen. De leden van de vereniging NL lieten zich horen en vinden dat het anders moet.

Dit zette mij aan tot reflectie over onze eigen mooie vereniging.

Er komen veel vakzusters en –broeders op onze evenementen en iedereen is over het algemeen erg positief. We halen nog steeds leuke artikelen op bij de leden voor ons magazine en als we een feestje hebben, zijn veel leden van de partij. Vanachter de bestuurstafel bezien lijkt het er dan op dat we de goede dingen doen en dat we een prachtige vereniging zijn met een stijgend ledenaantal. Tot zover prima. En toch…?

Om ons heen verandert de wereld in rap tempo. Ons vak verandert, opleidingsorganisaties passen hun curriculum aan, de behoefte aan specialisten met erkende kennis en vaardigheden wijzigt continu en de gereedschapskist waarover zij moeten beschikken wordt met de dag zwaarder. En onze rol verandert omdat we steeds meer moeten nadenken over de betekenis van informatiebeveiliging voor de business en de maatschappij, wat hebben zij eigenlijk echt van ons nodig? En dan wijzelf. Ook jullie en ik veranderen. Als een continu proces gaan we mee in de stroom van verandering, soms als kapitein op de boot en soms als passagier.

De ‘en toch’ tijdens mijn reflectie wordt dan ook ingegeven door de vraag of dat wat wij doen als vereniging, na al die jaren nog het beste is wat wij samen kúnnen doen. Is dit de beste versie van het PvIB die er bestaat of is er ruimte voor of zelfs behoefte aan verandering, innovatie, groei en een nog mooiere bloei? We weten allemaal dat stilstand achteruitgang is en dus moeten we ons afvragen hoe we ook als bloeiende vereniging mee moeten transformeren. En als we dat samen willen, in welke richting dan?

Het antwoord op deze vragen kan natuurlijk alleen van jullie komen. De koers die we bepalen, de manier waarop we die volgen en de middelen die we daarvoor benutten worden voor een groot deel bepaald door de reden waarom wij met elkaar de belangrijkste vakvereniging zijn in het IBdomein. Dit antwoord is onze gemeenschappelijke ‘Why’.

Dus jullie mening is hierbij essentieel. En die willen we dan ook heel graag horen. Dat kan tweemaal per jaar op onze ALV waar dit op een formele manier kan. Je kunt ook meedoen aan de klankbordgroep, die ons helpt om op gerichte vragen van het bestuur antwoorden en richting van jullie te krijgen. Maar boven alles is er die vrijheid van meningsuiting. Vrijheid om altijd jouw mening, of die van een groepje gelijkgestemden, kenbaar te maken. Dit kan tijdens een evenement rechtstreeks met de bestuursleden of gewoon via mail natuurlijk. En niet alles hoeft te leiden tot een aardverschuiving, maar jouw mening telt!

Doe dus mee! Help ons en zorg voor die Belangrijke Bijdrage aan het Besturen van onze vereniging in de goede richting.

Hartelijke groet (en tot gauw),
Evert van Zanten