Bestuurscolumn - Voor(uit)gang

Door Tom Bakker 11 aug 2020

Hoe gaat het met het PvIB? Het gaat heel goed, de activiteiten worden goed bezocht, het ledental groeit gestaag. Niks aan de hand zou je zeggen. Maar toch, je moet ook naar de toekomst kijken. Niets gaat vanzelf. In het algemeen staan verenigingen en clubs onder druk, ledentallen lopen terug, vrijwilligers zijn moeilijk te vinden, jongeren hebben weinig op met verenigingen. Over dat laatste: als je rondkijkt tijdens een PvIB bijeenkomst vallen de vele grijze hoofden wel op. Inventarisatie van het ledenbestand laat dan ook zien dat de meeste leden ouder zijn dan 45 jaar (62%). We hebben besloten daar wat aan te doen door meer jongeren (young professionals en studenten) binnen te halen. Daar zijn nu plannen voor in de maak.

Is het PvIB er alleen om onze leden te bedienen of hebben we ook een maatschappelijke rol? Tijdens bestuursvergaderingen is naar voren gekomen dat onze maatschappelijke rol zou zijn ‘Nederland veiliger maken’. Dat klinkt erg filosofisch en abstract maar als je erover nadenkt is dit uiteindelijk toch waarom we als professionals dit werk doen. Die rol kun je voor de leden faciliteren door kennisdeling, netwerken etc. Gaan we nog een stap verder door PvIB te profileren als dé organisatie waar je moet wezen als deskundigheid gevraagd wordt over bijvoorbeeld een incident of IB/privacyvragen? Met andere woorden, ook verantwoordelijkheid nemen? Gaan we in de richting van een beroepsvereniging? Wat is het beroep dan? We hebben leden van allerlei pluimage: CISO’s, FG’s, ethical hackers, IT security experts, juristen, IT auditors etc. Best lastig. Allemaal vragen. Om enig zicht te krijgen in een aantal van bovenstaande vragen hebben we jullie recentelijk uitgenodigd om een enquête in te vullen.

In de enquête stelden we de vraag of we nog op de goede weg zijn met het magazine of dat het toch anders moet. Bijvoorbeeld, of we het magazine (alleen nog) digitaal uit moeten geven. Dat is een steeds terugkerende vraag tijdens de ALV. Andere enquêtevragen hebben meer betrekking op de inhoud en soorten van artikelen en een oproep of je bereid bent om een bijdrage te leveren door een artikel of column te schrijven. Dus graag nog even invullen via de PvIB website als je dat nog niet gedaan hebt. De resultaten maken we in een van de komende nummers bekend.

Nog even terug naar de profilering en bekendheid van het PvIB. Vorig jaar heb ik in deze column al gesproken over de mate van (on)bekendheid van het PvIB. Ik merk dat er nog steeds werk aan de winkel nodig is. We zijn bij veel bedrijven en instellingen best wel bekend. Maar hoe zit dat bij individuen die zich met informatiebeveiliging en privacy bezighouden? Door mijn vervroegde deeltijd pensionering kom ik nog wat vaker dan vroeger bij allerlei soorten bijeenkomsten, zoals bij CIO’s, fysieke beveiligers, fraude preventie etc. Daar zijn we niet altijd bekend. Zelfs niet bij ‘verdwaalde’ informatiebeveiligers die ik daar tegenkom, maar ook niet bij (security)leveranciersbijeenkomsten. Die onbekendheid merk je ook op de jaarlijkse Infosecurity beurs waar men bij de stand komt met vragen over wie wij zijn en wat wij doen en waar studenten vragen of ze stage kunnen lopen bij het PvIB. Maar ik moet zeggen dat er laatst wel een aangename verrassing was bij een leverancierssymposium over cloudsecurity. Een van de sprekers liet een slide zien met een artikel over Zero Trust uit ons magazine van vorig jaar. Op de vraag of iemand in de zaal het al gezien had en het PvIB kende staken slechts een paar aanwezigen hun hand op. Waaronder ik natuurlijk. De spreker vroeg of ik het artikel kende? Mijn antwoord was: “Jazeker, ik ben de redacteur!” Ik heb meteen maar gereageerd met de opmerking dat men lid moest worden. Na de presentatie wilden aardig wat deelnemers meer informatie hebben. Ik ben in ieder geval druk bezig met het profileren van het PvIB.

Tom Bakker

Deze bestuurscolumn verscheen in iB2-2020.