24 apr

NVBI | derden

Bewijsbeslag

dinsdag 24 april 2018
19:00 tot 21:30

Hotel Mitland
Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht, Netherlands

https://www.nvbi.nl/bijeenkomsten

Een opkomend fenomeen in de civiele procespraktijk. In bepaalde situaties is beslag hét middel om het bewijs veilig te stellen, maar de praktische uitvoering en de grenzen hiervan lijken nog niet welomlijnd. Kan je bewijsbeslag leggen bij een derde of in een cloud?

Wat is de rol van de ICT-deskundige? Wat zijn bij een bewijsbeslag de verplichtingen over een weer tussen de beslaglegger, deurwaarder/ICT-deskundige en beslagene? Welke informatie mag de deurwaarder/ICT-deskundige met de beslaglegger delen? Wat moet ik doen als er bij mijn cliënt bewijsbeslag wordt gelegd? Wie draagt de kosten van het leggen van een bewijsbeslag? Hoe kan ik er voor zorgen, dat het bewijsbeslag zo snel mogelijk wordt afgerond?
Een op dit gebied ervaren deurwaarder geeft een algemene uitleg over bewijsbeslag, licht toe in welke situatie het leggen van bewijsbeslag je zaak verstrekt, behandelt de knelpunten bij de uitvoering van bewijsbeslag en voorziet je van bruikbare tips and tricks voor de praktijk.
AVG en de constatering-rol van ICT en deurwaarder. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een aanzegging Autoriteit Persoonsgegevens (onder het oude regime) wordt dit toegelicht. Hierbij zal ook nader worden ingegaan op het samenspel tussen ICT-deskundige en deurwaarder in het kader van bewijsvoering.

Gratis voor PvIB leden

Locatie op kaart

Hotel Mitland
Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht, Netherlands

Meer in agenda

meer agendaitems