2 feb

Nieuwjaarsbijeenkomst | PvIB

Connected mobility, waar gaat het heen?

dinsdag 2 februari 2021
16:00 tot 17:30

Online

Als openingsevenement zullen we natuurlijk traditioneel het nieuwjaarevent organiseren. Dit jaar is er niet de mogelijkheid om elkaar fysiek nieuw jaar te wensen maar we gaan dat natuurlijk virtueel mogelijk maken. Dit keer gaan we het glas heffen tijdens een talkshow vanuit een professionele studio. Naast de nieuwjaarstoespraak van Jessica Conquet, voorzitter PvIB, gaan we tijdens een Talkshow opstelling inhoudelijk in discussie over het onderwerp Connected Mobility met een aantal expert op dit gebied.

We verbinden steeds meer apparatuur met elkaar met grote functionele voordelen. Naast dat we thuis en op kantoor steeds meer met elkaar verbinden gebeurt dat ook steeds meer wanneer we onderweg zijn; connected mobility. Bekendste voorbeeld zijn de (onderling) communicerende auto’s. Maar wat zijn daarvan de security en privacy uitdagingen? We gaan dit vraagstuk vanuit drie perspectieven bespreken; Automotive, Privacy en vanuit Operationel Technology (OT).

Tijdens de talkshow is het mogelijk om actief deel te nemen aan de discussie door vragen te stellen in het live chat kanaal.

Meld je via deze link.
Wanneer je aanmeld voor deze bijeenkomst kom je niet op de aanmeldomgeving van PvIB, maar in de aanmeldomgeving van de studio die de uitzending verzorgt.
Het is noodzakelijk je vooraf aan te melden, anders heb je geen toegang tot de bijeenkomst.

Programma

16:00

Opening tafel gastheer

16:10

Nieuwjaarstoespraak door Jessica Conquet

16:25

Discussie met tafelgasten + vragen publiek

16:35

Connected mobility in automotive door Andre Smulders

16:50

Discussie met tafelgasten + vragen publiek

17:00

Privacy en Connected Mobility door Wouter van Haaften

17:15

Discussie met tafelgasten + vragen publiek

17:25

OT in connected mobility door Stefan Rutten

17:35

Discussie met tafelgasten + vragen publiek

17:50

Afsluiting

De Tafelgasten

Jessica Conquet
Voorzitter PvIB en Global CISO – ABN AMRO Clearing Bank
Jessica Conquet RE, CISA heeft meer dan 20 jaar werkervaring binnen het vakgebied van Cyber Security Management, Cyber- en IT Risk management en IT Audit. Als Global CISO bij ABN AMRO Clearing Bank werkt Jessica samen met een internationaal team van IT- en Information Security Officers, Architecten, Threat Intel specialisten en Risk officers. Daarnaast geeft zij gastcolleges en inspireert ze graag de jongere generatie om tot het vak van Informatiebeveiliging toe te treden. Ze neemt regelmatig deel aan round table gesprekken met vakgenoten waarbij ze haar ervaring met betrekking tot de kritische succesfactoren voor Cyber Security Management deelt.

Sinds 2015 is Jessica voorzitter van het Platform voor Informatiebeveiliging. Samen met de bestuursleden van het PvIB werkt ze continue aan het verder professionaliseren van de vereniging voor haar leden maar ook vooral met de leden samen.

Andre Smulders
Strategic Advisor Information Security bij TNO
Ir. Andre (A.C.M.) Smulders CISSP werkt meer dan 20 jaar op het gebied van informatiebeveiliging, cybersecurity en risico management. Sinds 2014 werkt hij aan verschillende coöperatieve en smart mobility projecten en is de lead-expert bij TNO voor de automotive security roadmap. Hij is de co-auteur van het boek “Foundations of Information Security – based on the ISO27001 and 27002“ en de TNO publicatie “Networked Risk Management”. In 2015 was hij als voorzitter van de ronde tafel Smart Mobility verantwoordelijk voor de publicatie van de whitepaper 'Cybersecurity & Privacy in connected and cooperative mobility' uit 2015. Een product dat tot stand is gekomen met behulp van de methodiek voor PvIB expertbrieven.

Recent was hij als cybersecurity adviseur betrokken bij Talking Traffic, een partnership met ruim 60 partijen waaronder bedrijven, lokale overheden en het ministerie van I&W. Op dit moment werkt hij onder andere aan analyse en design methoden voor cybersecurity voor automotive gerelateerde toepassingen in het EU project SECREDAS.

Wouter van Haaften
Associated Partner bij Hooghiemstra en Partners
Wouter van Haaften is jurist op het snijvlak van ICT en recht en is associated partner bij Hooghiemstra en Partners in Den Haag.

Sinds 2014 houdt hij zich bezig met de juridische aspecten van coöperatief- en zelfsturend rijden en de daarbij behorende datavraagstukken als data-eigenaarschap en gegevensbescherming. Daarbij zijn aansprakelijkheid, wie is uiteindelijk aanspreekbaar op het resultaat, data-zeggenschap en dataprotectie de belangrijkste juridische issues. In 2015 en 2016 was hij voorzitter van de ronde tafel ‘juridische aspecten van Smart Mobility’.

Vanaf het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw was hij bij het Ministerie van Financiën betrokken bij het brengen van wetgeving en beleid naar een geautomatiseerde uitvoeringsomgeving bij de Belastingdienst. Sinds 2007 is hij zelfstandig adviseur en doet hij bij het Leibniz Institute, een samenwerking tussen de UvA en TNO, onderzoek naar de juridische impact van ICT in uitvoeringsorganisaties en in het mobiliteitsveld.

Stefan Rutten
Manager Cyber Security bij Vialis B.V.
Stefan Rutten is manager Cyber Security en Privacy bij Vialis en heeft een technische en bedrijfskundige achtergrond.

Hij heeft 35 jaar ervaring in de industriële automatisering waarbij de laatste 6 jaar de focus ligt op Cyber Security in de industriële- en kantoorautomatisering. Stefan houdt zich bezig met het cybermanagement en privacyvraagstukken in besturingssystemen in de infrastructuur in projecten en producten van Vialis. Dit werkveld is sterk in ontwikkeling. Cyber Security in embedded systemen vraagt om een aanpak die verder gaat dan de IT security.

Locatie op kaart

Online

Geen kaart voor deze locatie.

Documenten


Meer in agenda

meer agendaitems