11 nov

Themabijeenkomst | PvIB

Ins & outs van ISO27701; de privacy-extensie op 27001

donderdag 11 november 2021
18:00 tot 21:30

Van der Valk hotel Utrecht
Winthontlaan 4, 3526 KV Utrecht, Netherlands

Bedrijven en consumenten worden steeds kritischer, met welke organisaties zij zaken willen doen. Privacybescherming en AVG-compliance kan een rol spelen voor deze keuze. De ISO27701 is een privacy uitbreiding van de ISO27001 en ISO27002. Het biedt richtlijnen voor de bescherming van privacy en aan de hand van deze norm kunnen organisaties compliance status bijhouden, managen en zichtbaar aantonen.

Wij hebben gastsprekers van NEN bereid gevonden om meer te vertellen over de ISO27701. Je wordt meegenomen in wat de norm inhoudt en welke concrete voordelen de norm voor jouw organisatie oplevert. Tenslotte krijg je een indruk, hoe organisaties zich kunnen certificeren tegen deze norm.

Graag nodigen wij je uit op 11 november om 18 uur in het van der Valk Hotel te Utrecht om dit live event bij te wonen.

Live ontmoeten met Coronatoegangsbewijs
Voor fysieke toegang tot de bijeenkomst is het conform de huidige regelgeving verplicht om een Coronatoegangsbewijs in de vorm van een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een recente coronatest (met een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit) te overleggen. Dit kan middels een geldig Coronatoegangsbewijs (in de CoronaCheck-app of geprint via https://coronacheck.nl). Toegang is alleen mogelijk met een geldige Corona qr-code. De anderhalvemetermaatregel hoeft dan niet meer in acht te worden genomen.

Programma

18:00 Ontvangst met broodjes
18:45 Opening door Mitchell Sudmeijer
18:50 Het (ISO) normenlandschap binnen informatiebeveiliging door Tom Hoogendijk
19:20 Privacy normenland door Roeland Roeterdink
19:50 Pauze
20:20 Het certificeringsproces en de waarde van ISO27701 door Pim Pasman
20:50 Afsluiting en borrel


De sprekers van de avond

Tom Hoogendijk: Programmamanager Cyber, verantwoordelijk voor de normcommissie Cyber en gerelateerde zaken die nationaal en internationaal spelen. Tom houdt zich bezig met het stimuleren van (inter)nationale normalisatie-activiteiten op het gebied van oa. informatiebeveiliging en het verstrekken van strategische informatie en advies.

Roeland Roeterdink: Als normconsultant Privacy & gegevensbescherming houdt Roeland zich bezig met de ontwikkeling en het onderhoud van normen en richtlijnen met betrekking tot beveiligingsaspecten van identiteitsbeheer, biometrie en de bescherming van persoonsgegevens.

Pim Pasman: consultant Schemabeheer. NEN certificeert niet zelf, maar beheert als onafhankelijke partij centrale certificatieschema’s. Samen met belanghebbende partijen, ontwikkelt Pim zowel normen als certificatieschema's. 

Locatie op kaart

Van der Valk hotel Utrecht
Winthontlaan 4, 3526 KV Utrecht, Netherlands

Documenten


Meer in agenda

meer agendaitems