15 jan

Nieuwjaarsbijeenkomst | PvIB

Digitale oorlogsvoering

dinsdag 15 januari 2019
18:00 tot 22:00

Van der Valk hotel
Winthontlaan 4 -6, 3526 KV Utrecht, Nederland

“Statelijke actoren en criminele groeperingen opereren steeds minder terughoudend in het digitale domein. Cyberaanvallen en -incidenten zijn aan de orde van de dag. Ze zijn niet langer uitsluitend als op zichzelf staand te beschouwen.” aldus de nieuwe Defensie Cyber Strategie.

In 2018 is het onderwerp digitale oorlogsvoering meermaals in het nieuws geweest. Nederland is in cyberoorlog met Rusland, zei Defensieminister Ank Bijleveld (CDA) in november. Even later nuanceerde de bewindsvrouw die oorlogstaal, maar de boodschap is helder: defensie moet ter land, ter zee en in de lucht paraat zijn, maar zeker ook in het universum van de eentjes en nulletjes.

Hoe ziet deze paraatheid er eigenlijk uit? Kan Nederland zomaar ingrijpen bij een (digitaal) conflict? En wat zijn militaire Cyberoperaties? Tijdens deze PvIB Nieuwjaar sessie op 15 januari nemen wij u mee op digitaal oorlogspad. Met 3 top-sprekers van Clingendael en Defensie kunnen we bovenstaande vragen beantwoorden.

We gaan onder andere in op de veranderende context van militaire cyberoperaties, de nieuwe Cyber Strategie van Defensie en cyberwapens.

We hopen jullie weer in grote getale te mogen begroeten en tevens het glas te heffen op een mooi 2019.


Programma

18:00 Ontvangst met broodjes
18:35 Nieuwjaarstoespraak door Jessica Conquet, voorzitter PvIB
18:45 Opening door de dagvoorzitter Walter Leemhuis
18:50 Sico van der Meer, instituut clingendael
19:30 Hugo Vijver, Defensie
20:15 Pauze
20:45 Jelle van Haaster, Defensie academie en UvA
21:30 Afsluiting en borrel

Uw sprekers

Sico van der Meer
Sico is onderzoeker bij Instituut Clingendael. Zijn onderzoek richt zich vooral op non-conventionele wapens als cyberwapens en massavernietigingswapens vanuit internationaal-politiek perspectief.

Inhoud presentatie:
Sico zal ingaan op de internationale context van militaire cyberoperaties. Aan de orde komen vragen als: Wat voor soort operaties en actoren zien we, welke kant gaan belangrijke spelers als de VS, China en Rusland op? Wat is op dit terrein wel of niet toegestaan in de internationale betrekkingen? Hoe staat Nederland in de internationale discussie? En hoe loopt de interactie tussen overheden en bedrijven op dit terrein?

Hugo Vijver
Hugo ontving in 2017 Krijgswetenschapsprijs voor zijn scriptie Deterrence in cyberspace. An analysis of the deterrent use of the Netherlands’ offensive cyber capabilities. Op heldere wijze bepaalde Hugo Vijver de kenmerken van cyberwapens en stelde vast onder welke condities deze wapens ook voor afschrikking kunnen worden ingezet.

Inhoud presentatie:
Hugo werkt aan de portefeuille cyber security bij de Hoofddirectie Beleid binnen defensie en heeft de heeft de resultaten van zijn onderzoek kunnen verwerken in de onlangs gepubliceerde Cyber Strategie 2018: Investeren in digitale slagkracht Nederland. In zijn presentatie zal hij ons meenemen in de resultaten van zijn onderzoek en de inhoud van de cyber strategie 2018.

Jelle van Haalster
Jelle doet onderzoek naar militaire cyber operaties aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie en de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een diverse achtergrond op militair, juridisch en ICT-gebied (big data analytics en serious games). Jelle heeft meerdere prijzen gewonnen op het gebied van software ontwikkeling en wetenschap. Hij is bezig met het afronden van zijn proefschrift en is recent verkozen tot “Jonge Ambtenaar van het Jaar 2018”.

Inhoud presentatie:
De focus van cyber operaties en veiligheid is aan het veranderen van ‘technisch’ naar ‘holistisch’. Steeds vaker gaat het om de cognitieve gevolgen van het gebruik en misbruik van informatietechnologieën. Zoals de verkiezingen in de V.S. van 2016 aantonen, is steeds vaker “Man’s mind – the private vault of his ideas, opinions and thoughts – under psychological and electronic assault” (U.S. Congress, Inquiry on Invasion of Privacy. 1965). In deze presentatie gaat Jelle in op deze veranderende context van militaire operaties.


Om te weten:

Actuele informatie Op www.pvib.nl vindt u actuele informatie over de sprekers en het programma
PE Punten Voor deze themabijeenkomst ontvangt u 3 PE punten. Zie voor de voorwaarden: Regeling PE
Leden PvIB De thema avond is gratis toegankelijk voor PvIB-leden. Niet leden betalen € 50,-, excl. BTW.
Bij no show wordt een bedrag van € 35,- in rekening gebracht.
Inschrijven Inschrijven voor dit evenement is noodzakelijk en alleen mogelijk via www.pvib.nl.
Uiterlijk 1 week voor de bijeenkomst een bevestiging per e-mail.
Vragen Voor meer info: Debbie Reinders, tel. 06 20984633 of via activiteiten@pvib.nl

Locatie op kaart

Van der Valk hotel
Winthontlaan 4 -6, 3526 KV Utrecht, Nederland

Documenten


Video


Meer in agenda

meer agendaitems