7 nov

NVBI | derden

Rechtszekerheid in de informatiemaatschappij

dinsdag 7 november 2017
13:00 tot 18:00

Jaarbeurs Utrecht,
Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 1, 3521 AL Utrecht, Netherlands

http://www.symposiumitnotarisnvbi.nl/

Van abstract naar concreet
Het digitale tijdperk waarin we leven, kent een hoge mate van abstractheid: big data, software, internet of things, virtual reality, domotica en robotica – en de daarmee samenhangende rechten, zoals het intellectuele eigendom. Toch is het nodig dat wij deze weinig tastbare zaken verbinden met de echte, stoffelijke wereld waarin wij leven en met elkaar samenwerken. Hoe zorg je ervoor dat het intellectuele eigendom én de resultaten van een samenwerking bij de geëigende partijen blijven?

Vertrouwd
Nieuwe zekerheden blijken, verrassend genoeg, gebaseerd te kunnen worden op vertrouwde waarden. Zo blijkt het respectabele notarisambt geknipt voor het borgen van de genoemde eigentijdse vragen. Dit bij wet geregelde ambt bezit namelijk unieke kenmerken die uitstekend van pas komen in de informatiemaatschappij. De continuïteit van het protocol van de notaris is in de wet gewaarborgd, de akte heeft dwingende rechtskracht, de datum van ondertekening en de identiteit en hoedanigheid van partijen liggen vast. Een notaris is een onafhankelijke vertrouwenspersoon met zorgplicht. Al deze aspecten zijn van belang voor de bescherming van intellectueel eigendom zoals het auteursrecht. Hier doet de IT-notaris zijn intrede.

Nieuwe normen
Op basis van geldende wet- en regelgeving hebben beide organisaties onlangs nieuwe normen ontwikkeld die van publiek belang zijn. De diensten van de leden van de NVBI vullen die van de IT-notaris perfect aan. NVBI-leden zijn onafhankelijke deskundigen op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. Zij ontwikkelen en verbeteren producten en diensten die het (IT)notariaat ondersteunen en faciliteren. Zo ontwikkelden NVBI-leden een norm voor het waarderen van software.

Wees erbij
Voor professioneel betrokkenen biedt dit aanstaande symposium dus een unieke kans om zicht te krijgen op de laatste stand van de ontwikkelingen wat betreft het waarderen en beschermen van informatie en intellectueel eigendom.

Datum, tijd en locatie
7 november 2017, 13:00 – 18:00 uur
locatie Jaarbeurs Utrecht, Supernova, Progress.

Sprekers
mr. dr. J.J. (Jaap) Dijkstra
J. Honkoop BI RI
Prof. dr. ir. J.C. Wortmann

Dagvoorzitter
Jan Douwe Kroeske

Programma
13:00 Ontvangst
13:30 Opening, mr. N. (Nick) van Buitenen, Vanaf 1 oktober 2017 voorzitter van het bestuur van de KNB, Notaris te Utrecht
13:45 Beperken risico’s van informatietechnologie, Prof. dr. ir. J.C. Wortmann
14:30 Vragen & Discussie 1: beperken risico’s
14:45 Pauze
15:15 Waarderen van intellectueel eigendom, J. Honkoop BI RI
16:00 Vragen & Discussie 2: waarderen
16:15 Vastleggen en beschermen van intellectueel eigendom, mr. dr. J.J. (Jaap) Dijkstra
17:00 Vragen & Discussie 3: beschermen
17:15 Afsluiting, Borrel

Kosten bij voorregistratie (vanaf opening voorregistratie tot en met 30 september 2017)
Genodigden met uitnodigingscode =geen kosten=
Toegang, € 100,00
Toegang + 2 relatiekaarten, € 200,00 (U ontvangt een code waarmee uw relaties kosteloos kunnen registreren.)

Kosten
Genodigden met uitnodigingscode =geen kosten=
Toegang, € 150,00
Toegang + 2 relatiekaarten, € 250,00 (U ontvangt een code waarmee uw relaties kosteloos kunnen registreren.)

Locatie op kaart

Jaarbeurs Utrecht,
Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 1, 3521 AL Utrecht, Netherlands

Meer in agenda

meer agendaitems