19 dec

Studiebijeenkomst | derden

Studiebijeenkomst Ethiek

Compliance

dinsdag 19 december 2017
19:00 tot 21:30

Hotel Mitland
Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht, Netherlands

https://www.nvbi.nl/bijeenkomsten/studiebijeenkomst-ethiek?ArtMID=2499&ArticleID=1022&tabid=73

De NVBI is partner van de Week van de Integriteit.Tijdens deze studiebijeenkomst wordt aan de hand van een artikel en stellingen gediscussieerd over ethiek.
Het NVBI-lid is zich bewust van de dienstverlenende functie die hij vervult in het maatschappelijk verkeer en dat van hem wordt verwacht dat hij onafhankelijk, deskundig, integer en professioneel functioneert bij zijn beroepsmatige activitiviteit.

Korte inleiding en kritische kanttekeningen
Er is groeiende aandacht voor de morele dimensie van het werk van professionals en zo ook voor het werk van de gerechtelijk deskundige. Die groeiende aandacht neemt vaak ook misvattingen met zich mee. Want wat is dat morele nu precies? Wat heeft ethiek te maken met optreden als deskundige? Hoe komt de deskundige tot moreel verantwoorde besluiten? En hoe valt ethiek te organiseren? Daarom in Deel 1 een korte inleiding ethiek voor gerechtelijk deskundigen. Aan de orde komen begrippen als waarden en normen, ethiek en moraal, ethisch en juridisch, morele actoren en morele kwesties en morele besluitvorming. Zoals gebruikelijk bij de professionalisering van beroepsgroepen bestaat ook de morele aanpak van het werk van de getuige deskundige uit instrumenten om te beheersen en te sturen, zoals een gedragscode en een integriteitsplan. In Deel 2 enkele kritische kanttekeningen daarbij.

Locatie op kaart

Hotel Mitland
Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht, Netherlands

Meer in agenda

meer agendaitems