NR 3jaargang 14

IB Magazine 2014 #3

INTERVIEW: Jaya Baloo (KPN)
Security met LiFi
Big Data herijking
Waar begint de cirkel?
Succesvol opereren

Magazine openen