Afhankelijkheid van de Cloud: waar zitten de risico’s en zijn die aanvaardbaar? 13 mei 2022

De Activiteiten Commissie heeft op dinsdag 12 april 2022 een live seminar in Utrecht gehouden over ‘Zijn we niet te afhankelijk van de Cloud”.

De Activiteitencommissie heeft op dinsdag 12 april 2022 een live seminar te Utrecht gehouden over onze afhankelijkheid van de Cloud.
De Cloudtransitie als antwoord op de behoefte om snel te kunnen innoveren en op te kunnen schalen maakt dat veel bedrijven de transitie naar de Cloud al hebben gemaakt of mee aan de slag zijn. Maar waar zitten dan de risico’s en zijn die aanvaardbaar?

Als eerste benoemde Iljitsch van Beijnen belangrijke aandachtspunten om de beschikbaarheid van Internet te verhogen. Vervolgens heeft Paul Oor een verbinding gelegd met het verleden met de presentatie van “Can we still learn from the past”. Afsluitend heeft Peter van Eijk de Cloud requirements voor verschillende Use Cases behandeld.

Diverse Internet- en Cloudaspecten die aandacht verdienen voor een robuuste dienstverlening zijn na te lezen in de presentaties van deze avond. Gezien de belangstelling en opkomst is het een actueel onderwerp, wat zeker een vervolg gaat krijgen.

Met vriendelijke groet, 
namens de PvIB-Activiteiten Commissie
Daisy de Joode & Max Webber

meer nieuws

naar het nieuwsoverzicht