ALV neemt afscheid én verwelkomt nieuwe bestuursleden 13 mei 2022

Er is een tijd van komen en gaan. Tijdens de algemene ledenvergadering op 12 april in Utrecht namen we afscheid van Kelvin Rorive en Robert Warmoeskerken. Kelvin blijft gelukkig nog wel betrokken bij de activiteitencommissie, maar stopt met het voorzitterschap. Als sinds 2001 zet Kelvin zich op een bevlogen en betrokken wijze in voor de activiteiten van PvIB. Samen met zijn team zorgde hij ook in Coronatijd voor een programma dat stond als een huis. Ook stond hij aan de wieg van de ledenapp en was hij via het bestuur nauw betrokken bij veel andere initiatieven. Robert neemt na zeven jaren bestuurslidmaatschap, afscheid. Robert heeft zich in die periode laten zien als het ‘geweten’ van het bestuur en wist altijd de juiste kritische vragen te stellen. Bij Robert konden we altijd terecht met privacy-issues en hij heeft zich ingezet voor de totstandkoming van de huidige adviesraad. Kelvin en Robert: heel erg bedankt voor alles!

Kelvin wordt als voorzitter van de AC opgevolgd door Stefan Veenendaal. Stefan was al actief in de commissie en heeft de afgelopen maanden kunnen proeven van het bestuurswerk. En na een oproep meldden zich de afgelopen maanden een aantal goede kandidaten voor de rol van algemeen bestuurslid. Het bestuur heeft daarom besloten om niet één, maar twee kandidaten voor te dragen: Ard Ruiter en Valentijn Ishaqsada. Beiden zijn met volle instemming benoemd door de ALV. We wensen Stefan, Ard en Valentijn veel wijsheid én plezier toe als lid van het PvIB-bestuur!

Terugblik ALV
Naast het afscheid en de benoeming van bestuursleden, waren er meer zaken te bespreken, waaronder de jaarcijfers over 2021. Mede als gevolg van de beperkende coronamaatregelen is er over 2021 een flink positief financieel resultaat. In samenspraak met de financiële commissie is besloten hierover deskundig, fiscaal advies in te winnen. De ALV verleende dechargé aan bestuur en penningmeester voor de uitvoering van het financieel beleid en financieel beheer. 
Tot slot gaven de commissievoorzitters een update van hun plannen voor komende periode. Nu het ernaar uitziet dat corona achter ons ligt, is de activiteitenagenda in ieder geval goed gevuld en ook zijn er ambitieuze plannen op het vlak van marketing/communicatie en het magazine. Het volledige verslag lezen van de ALV? Deze is na 1 juni in te zien op het ledengedeelte van de website. 
 

meer nieuws

naar het nieuwsoverzicht