Bestuurssamenstelling 16 mei 2023

In de Algemene Ledenvergadering van 11 april zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: Judith Unk en Farida Chotkan.

Judith was al jaren lid van de Financiële Commissie en neemt nu het penningmeesterschap over van Henk de Ruiter. Van Henk werd na 10 jaar bestuurslidmaatschap afscheid genomen.

Een voorstel tot aanpassing van het rooster van aftreden werd aangenomen. Daardoor werd het vervroegde aftreden van Henk de Ruiter mogelijk gemaakt en is besloten de voorzitter en secretaris wat langer aan te laten blijven (resp. 2 en 1 jaar).

Overigens wordt binnenkort nog gesproken met degenen die belangstelling hebben voor het bestuurslidmaatschap met aandachtspunt IB Magazine. De voordracht van een kandidaat komt dan in de najaars-ALV aan de orde.

meer nieuws

naar het nieuwsoverzicht