Een interview met vertrekkend vz. PR&Communicatie Henk Brandon 8 apr 2021

Een vraaggesprek met Henk Brandon. Als vertrekkend voorzitter van de commissie PR en Communicatie weet hij als geen ander wat de klus inhoudt.

Vond je het tijd worden voor wat anders, na al die jaren? 
“Ha, nou. Ik heb met plezier mijn bijdrage geleverd aan de PR-activiteiten in de commissie. Ik ben bijna 20 jaar PvIB-lid en de laatste 15 jaar actief lid. Eerst samen met o.a. Piet Goeyenbier de Young Professionalscommissie opgezet. Daarna door naar de PR- en Communicatiecommissie. Met één jaar overdracht van mijn voorzittersrol aan het bestuur heeft onze PvIB-voorzitter Jessica Conquet mij gevraagd om mij kandidaat te stellen als bestuurslid en opnieuw het voorzitterschap van de commissie op mij te nemen. Dat was in 2019.  Ik heb Communicatie gestudeerd, maar tijdens mijn studie kwam internet naar Nederland, en toen was ik meteen verk(n)ocht aan het internet, de personal computer , ICT en vooral aan beveiligingsvraagstukken. Ik ben dus in feite ‘meegegroeid’ met het vak én met de vereniging. Op dit moment ben ik binnen de Capgemini Cybersecurity Unit verantwoordelijk voor de Security Strategy, Governance & Change Chapter. Vanwege een nieuwe professionele uitdaging – vanaf mei mag ik de Business Unit Cybersecurity opzetten bij het Nederlandse Meet Instituut (NMi) in Delft – moet ik helaas hierdoor een stap terug doen binnen de vereniging”.

Het kost dus veel tijd, het voorzitterschap van de commissie?
“Ik reken in ieder geval altijd op minimaal 4 tot 8 uur per maand. E.e.a. natuurlijk afhankelijk van de activiteiten in die maand. Door corona is er veel stilgevallen, maar dat is hopelijk niet blijvend. Je hebt in deze rol veel mogelijkheden om het werk naar eigen inzicht te organiseren, dat is fijn. De lijn is dat de commissie zo ‘lean en mean’ mogelijk opereert. Door het zoveel mogelijk betrekken van enthousiaste leden bij kortlopende klussen – denk bijvoorbeeld aan het bemensen van een stand op de beurs – verdeel je het werk en hou je het behapbaar. En, niet onbelangrijk, er is professionele ondersteuning. Zo zorgt het verenigingsbureau (MOS BV) bijvoorbeeld voor de coördinatie van de nieuwsstromen en het samenstellen van de nieuwsbrief en organiseert Debbie Reinders met haar bureau de meeste activiteiten. En in overleg kan het verenigingsbureau ook ingeschakeld worden voor meer projectmatige activiteiten”. 

Zoals eerder aangehaald, ben je naast voorzitter van de commissie ook lid van het (algemeen) bestuur. Dat biedt kansen om daadwerkelijk veranderingen door te voeren, of niet?
“Jazeker! In 2018 is besloten om de commissievoorzitters toe te voegen aan het bestuur. Hierdoor zijn de lijnen kort en kun je direct ‘jouw’ plannen toelichten en verdedigen. Maar je zit er nadrukkelijk niet alleen voor je eigen portefeuille. Alle commissievoorzitters zijn volwaardig bestuurslid en praten mee over het brede verenigingsbeleid. Dat is ook wat deze functie zo interessant maakt: je krijgt met alle facetten van de vereniging te maken en je kunt daadwerkelijk veranderingen doorvoeren”
Noem eens zo’n verandering waar jij jouw commissie aan heeft bijgedragen?
“In 2020 is PvIB op advies van de commissie gestart met het op een meer eigentijdse manier benaderen van studentleden. Doel hiervan is om de ‘conversie’ van studentleden naar het lidmaatschap als Young Professional te verbeteren en om zo dus leden voor de vereniging te behouden. Aanleiding voor deze werkwijze is dat de ‘traditionele’ route, namelijk het onderhouden van de contacten via de hogescholen, zeer arbeidsintensief bleek te zijn. Zo zijn we steeds op zoek naar efficiënte maar vooral effectieve methoden om toch zoveel mogelijk leden en potentiële leden voor ‘de club’ te enthousiasmeren en te laten ervaren wat een mooie en waardevolle club PvIB is.

Waar moet de nieuwe kartrekker van de commissie vooral aan voldoen volgens jou?
“Hij of zij vindt het leuk om te organiseren, om contacten te leggen, kan zorgen voor het ‘groepsgevoel’ binnen de commissie én heeft – met het oog op de rol in het bestuur – een brede blik. Ook heeft hij of zij oog voor nieuwe kansen en mogelijkheden weet het de beschikbare middelen optimaal te benutten. En niet onbelangrijk: het is gewoon een leuke job waar je energie van krijgt en waarin je daadwerkelijk resultaat kunt zien van je inspanningen”.

Tot slot; wat wil je nog aan je opvolger meegeven?
“Een uitdaging die ik mijn opvolger zou willen meegeven: hoe kunnen we nóg meer de verbinding zoeken met – in de eerste plaats – onze leden én onze potentiële leden? We kunnen nog verder segmenteren en maatwerk leveren. Waar hebben de verschillende groepen behoefte aan? Hoe kunnen we hen nog beter binden en boeien? Na een jarenlange groei, is het ledental alweer een tijdje stabiel. Ook om die reden dus een belangrijke uitdaging! 

Oproep
Zie jij het zitten om deze uitdaging aan te gaan? Of wil je eerst nog wat meer informatie? Hier vind je het functieprofiel. Of neem contact op met Henk Brandon (via e-mail brandon.pvib@gmail.com). Je belangstelling kun je kenbaar maken aan het PvIB-bestuur, t.a.v. het secretariaat: secretariaat@pvib.nl
 

meer nieuws

naar het nieuwsoverzicht