IB Magazine nummer 2 is uit! 13 apr 2023

Met 'Een nieuwe lente en een nieuw geluid' - verwijzend naar Herman Gorter en naar de openingsregel van het gedicht Mei - opent de nieuwe hoofdredacteur van IB Magazine, Chris de Vries, dit tweede nummer.

Chris: "In de komende maanden formuleren wij onze plannen diepgaander, stemmen we deze met het verenigingsbestuur en haar commissies af en zullen wij ook ‘buitenstaanders’ in onze brainstorm betrekken. Doel: gedachten omzetten in daden."

In deze uitgave tekent zich dat al een klein beetje af. Onze voorzitter, Jessica Conquet, heeft het in haar column over de community, waarin de wereld verbeterende informatiebeveiliger actief bijdragen levert en ook onze vereniging doet groeien.

Dimitri van Zandvliet gaat in zijn column in op de meest recente ontwikkelingen, waaronder AI en haar betekenis voor ons leven in de nabije toekomst.

Voor de fervente lezers onder ons gaat Valentijn Ishaqsada in op het boek Waardering van de informatiebeveiliging van Clemens Willemsen en als ‘cookie’ bij de koffie brengt Jelle Slotman ons op de hoogte van ‘Dark patterns in cookie consent notices’ met zijn ethische studie om te komen tot een ‘cookie consent design’.

Ook starten we met een artikelenserie: Hulpgids voor het kleinbedrijf. Waarin met lezers en niet-lezers/niet-leden de discussie wordt gezocht via het magazine en LinkedIn. Interactie staat centraal, dus voel je niet geremd om de Security Scientist, Vincent van Dijk, met vragen te bestoken.

We vertrouwen erop dat deze eerste stappen/experimenten de weg zal zijn naar een vernieuwend magazine, met actieve participatie van jullie en een professioneel/lezenswaardig niveau dat het leven als informatiebeveiliger verrijkt.

Chris de Vries, hoofdredacteur IB Magazine

PS: IB Magazine versturen we per post naar onze leden. Je kunt 'm ook online lezen.

meer nieuws

naar het nieuwsoverzicht