IB Magazine nummer 2 met het thema AI is uit! 16 mei 2024

Kunstmatige Intelligentie (K.I.), of zoals het gebruik eist Artificial Intelligence (AI), is het thema van dit nummer. Zoals zoveel hypebegrippen weten wij allemaal wat het is en staan wij er niet al te vaak bij stil wat het werkelijk betekent. In deze uitgave hebben wij de kans om onzekerheden weg te nemen en de ‘O zit het zo!’-ervaring te beleven.

Een keur aan professionals dragen hun steen(tje) bij aan onze kennispoel, waaronder vanuit de ministeriële overheid (Dion Koeze & Ruben Faber). In hun artikel lees je welke risico’s zij zien en hoe wij zouden kunnen handelen. Mr. Arnoud Engelfriet (IT-informaticus & jurist) licht de AI Act consequenties toe. En dan Vincent van Dijk (security scientist), die ons op zijn AI-ontdekkingsreis meeneemt.

KI/AI evolueert en zoals de ontwikkelingen laten zien, verrassend snel. Van de nauwe opvatting naar de generatieve tot de kunstmatige algemene intelligentie. Is dat enkel een woordplaats wisselspel of zegt het echt iets meer? Ervaar het in deze uitgave.

De nauwe opvatting gaat over machinaal – tot het diep-leren én van voorspellingsmodellen naar verwerking van natuurlijke taal. Generatieve intelligentie omvat de grote taalmodellen, generatie van afbeeldingen, audio/video en de multimodale, fijn afgestemde en grote actiemodellen (‘Agentic Models’). De laatste groep is nog niet uitgekristalliseerd. Zij bestaat merendeels nog niet, maar vormt zich naar onze eigen menselijke denkprocessen. Enerzijds verwacht men een ‘hockeystick’ groei, anderzijds vrezen wij de existentiële dreiging. Waar kom jij uit na lezing van deze uitgave? Laat het ons op LinkedIn weten of reageer op de standpunten in Achter Het Nieuws van redactieleden Fook Hwa Tan en Leo van Koppen.

Menselijke intelligentie is meer dan alleen ratio. Gevoel, intuïtie, gewaarwording en zeker niet te vergeten humor maken er deel van uit. En dat vinden wij in de columns van Dimitri van Zantvliet volop terug. In deze uitgave ‘vinden’ en vanaf de volgende uitgave ‘vonden’, want na vele bijdragen van Dimitri geeft hij nu het stokje aan een ander over. Wij zullen zijn bijdragen missen. Ze daagden uit, prikkelden ons tot weerspraak en nadenken. Lieten ons de vaste waarden van ons ó zo rationeel vak ter discussie stellen. In zijn laatste bijdrage refereert ook hij aan KI/AI en wel met de woorden: ‘… aangejaagd door A.I. niet alleen verder evolueert; het vereist daarboven ook een revolutie in hoe we denken en handelen …’. Om af te sluiten met: ‘… Vaarwel, tot we wederkeren in deze bijzondere tijd, waar onze cyberpaden zich andermaal mogen kruisen onder het wakend oog van het lot …’.

Wij, als redactie, zeggen tegen Dimitri: “Dank voor jouw mooie, kwalitatief hoogstaande bijdragen. Niet als een vaarwel, maar als een tot de volgende ontmoeting.”

Chris de Vries, hoofdredacteur

IB Magazine nummer 2 ligt vanaf 16 mei op de deurmat van onze leden.
Je kunt 'm ook online lezen, een van de voordelen van je lidmaatschap! 

meer nieuws

naar het nieuwsoverzicht