IB magazine nummer 6 is verschenen! 15 dec 2023

Elke dag ervaren wij allen, gebeurtenissen die schokkend kunnen zijn, plezierig, verrassend of bedreigend. Europa heeft dan ook met de NIS2- richtlijn een antwoord willen geven op bedreigingen welke de Europese lidstaten digitaal of economisch kunnen raken. Het gaat dus om weerbaarheid.

In Nederland moeten wij dit gaan opnemen in onze wetgeving. En zo verandert onze werkelijkheid.

À propos, werkelijkheid …, weten wij eigenlijk wat dat is? Zie de Big Tech en hun streven naar gedragsmanipulatie van de mens, naar het onmerkbaar in bezit nemen van ons bewustzijn en de werkelijkheid en zo dat te veranderen in het door hen gewenste verdienmodel. Zie het interview van 12 oktober jl. met Winn Schwartau, de spreker op onze bijeenkomst in Utrecht van 9 mei 2023.

En ja, als wij het hebben over die werkelijkheid, hoe past daarbinnen onze zicht op privacy en dat wij vrije wil hebben en dat ons niets ergs zal overkomen, want wij doen toch niets fouts? Verdiep je dan even in de reacties van onze redacteuren, die het thema Client-Side Scanning (CSS) hebben opgepakt. Eén verkeerd geïnterpreteerde fotootje van de eigen kinderen kan tot registratie leiden, een onderzoek van de politie en de opname van de foto (en wat nog meer) in de databestanden van Interpol, Europa en waar en voor hoelang nog elders?

Privacy is ook het thema van ICT en Recht. De ‘Meta’ casus wordt besproken waarbij dit Big Tech bedrijf voor de rechter bakzeil moest halen. Dit vanwege haar niet transparante, algemene voorwaarden waarmee zij van cliëntdata een verdienmodel maakten, welke de toets der kritiek niet doorstond. Het is wellicht wat slikken voor niet-juristen, maar het artikel zegt heel veel waarover wij bij de AVG en met het oog op transparantie moeten letten.

Er is eigenlijk heel veel te zeggen over alle artikelen van deze omvangrijke uitgave van ons magazine. Ik wil zeker nog even aandacht vragen voor Robert Metsemakers blog over ‘Podcasts’ en André Beertens artikel over ‘MMA: het register’. Ook attendeer ik op de LinkedIn pagina van onze vereniging alwaar het ‘Achter Het Nieuws’ CSS- artikel al op voorhand was geplaatst en de vragen welke uit het Meta-artikel daar gesteld zijn. Wij blijven de interactie met jullie zoeken en daar horen dit soort experimenten bij!

Laat van jullie horen. Wij wensen jullie inspannend en veel leesplezier.

Chris de Vries, hoofdredacteur IB Magazine

IB6 online lezen? Dat kan hier.

meer nieuws

naar het nieuwsoverzicht