IP-Zorg concreet aan de slag: Samen komen we verder! 9 feb 2020

Privacy Beveiligingsbeleid Cybercrime

Het komende jaar gaat de Stichting IP-Zorg een aantal knelpunten op het gebied van informatieveiligheid onder de aandacht brengen. Veel zorginstellingen worstelen met dezelfde problematiek. IP-Zorg heeft daarom werkgroepen opgericht rond de thema’s ‘Bewustwording’, ‘Compliance’, en ‘Techniek’.

Onder het motto “Samen komen we verder!” worden medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen uitgenodigd gebruik te maken van het IP-Zorg netwerk en ervaringen uit te wisselen, om zo gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Wat doet IP-Zorg
De stichting IP-Zorg ontplooit activiteiten die bijdragen aan de verbetering van informatieveiligheid en privacy binnen de zorg- en welzijnssector. Eén van de doelstellingen is het inrichten van een netwerkorganisatie van medewerkers in de sector om kennis en ervaring uit te wisselen en op schrift te zetten, waardoor deze kennis ook voor anderen beschikbaar komt. IP-Zorg wil in de loop van de tijd een bibliotheek opbouwen van eisen, modellen, richtlijnen en randvoorwaarden die publiek toegankelijk is.
Naast medewerkers in de zorg kunnen ook dienstverleners in de zorg zich aansluiten. Deze ‘Kennispartners’ hebben een gereglementeerde inbreng.

Meedenken, meepraten en meeschrijven over informatieveiligheid in de zorg
Werkgroepen rond verschillende onderwerpen wordt gevraagd om te inventariseren en te rapporteren over diverse vraagstukken waar veel zorginstellingen mee te maken hebben (momenteel over de onderwerpen Bewustwording, Compliance en Techniek). Ook wordt een Leesclub opgericht. Doormiddel van leessuggesties kun je jezelf nader informeren.

Aansluiten bij IP-Zorg
IP-Zorg nodigt geïnteresseerden uit deel te nemen aan de werkgroepen en de Leesclub. Bij de stichting IP-Zorg ben je welkom wanneer je bij een zorginstelling werkt (kosteloos) of bij een leverancier van producten en/of diensten voor de zorg- en welzijnssector (tegen vergoeding).

Meer informatie over Stichting IP-Zorg?
Neem contact op met Douwe de Jong (douwe@ip-zorg.nl) of Nico Keijser (nico@ip-zorg.nl)

https://www.ip-zorg.nl

meer nieuws

naar het nieuwsoverzicht