Je bent van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van 9 november! 12 sep 2023

Op donderdag 9 november van 18.00 tot 19.00 uur is weer een Algemene Ledenvergadering gepland. Dit keer staan daar een paar bijzondere punten op de agenda.

Zo wordt een nieuw bestuurslid voorgedragen, die zich vooral met IB Magazine bezighoudt. En door de toetreding van Judith Unk als penningmeester (april), zijn er enkele kandidaten voor de financiële commissie waaruit de leden mogen kiezen.

Een ander heel belangrijk punt is een voorstel tot wijziging van de statuten en reglementen. Dit in verband met een wetswijziging die meer toezicht op besturen afdwingt, maar ook de contributiewijziging en de vraag naar een gedragscode leiden tot actualisering van de formele verenigingsdocumenten.

Als er op 9 november niet genoeg leden aanwezig zijn voor besluitvorming, wordt binnen twee tot vier weken een nieuwe ALV gepland. Daar kan dan alsnog tot vaststelling worden overgegaan. Belangrijk om er dus bij te zijn! De stukken worden begin november verspreid.

>> Meld je hier aan voor de ALV op 9 november

Tip: Na de ALV ben je van harte welkom bij de themabijeenkomst 'Incident response en forensics'.


 

meer nieuws

naar het nieuwsoverzicht