Jouw mening telt. Meld je aan voor de nieuwe leden-klankbordgroep! 21 jan 2022

De mening van onze leden is belangrijk; zo niet het belangrijkste op basis waarvan het bestuur zijn koers bepaalt. 

Het bestuur wil en kan hiervoor niet altijd wachten tot een Algemene Ledenvergadering. We willen jou daarom vaker én sneller als lid bevragen. Dat gaan we doen met een ‘klankbordgroep’, waaraan jij als deelnemers (in principe) via de digitale weg je inbreng kan leveren. Meld je aan en geef je mening! NB: jouw mening geef je in principe niet anoniem. Het bestuur vindt  het belangrijk om zo nodig met jou in contact te komen over jouw inbreng. Uiteraard zullen we de eindresultaten ‘naar buiten toe’ wel anonimiseren. 

Tijdens de ALV op 11 november van vorig jaar is het voorstel voor de klankbordgroep enthousiast ontvangen. Doe je ook mee? Hoe meer deelnemers; hoe beter we weten wat jullie, onze leden, willen en vinden! 

Hoeveel tijd kost dat jou?
•    Maximaal acht keer per jaar word je (schriftelijk) individueel benaderd om je persoonlijke mening over een bepaalde vraag of issue te geven in maximaal 500 karakters.
•    Je krijgt één week de tijd om te reageren
•    Per keer kost dit niet meer dan 10 minuten van jouw tijd

Als je ook een coördinerende rol wil hebben in het uitzetten van de vragen en het redigeren van de antwoorden tot een duidelijk beeld dan kan je dat bij je aanmelding gelijk opgeven. Kortom: je draagt op zeer concrete wijze bij aan de koers van jouw vereniging!

Welke vragen kun je zoal verwachten?
Dat kan van alles zijn, als het maar over de PvIB gaat natuurlijk. Denk aan de koers van PvIB (bijvoorbeeld: moet PvIB spreekbuis worden voor IB-zaken in ons land; richting politiek bijvoorbeeld?) Of over online versus offline events. Of over IB-Magazine, etcetera.

Meedoen?
Stuur een mail met je naam, lidnummer of woonadres naar secretariaat@pvib.nl. Je ontvangt na aanmelding een bevestiging. Alvast veel dank!

En als opwarmer geven we je nu alvast een vraag mee, namelijk:
PvIB is tot nu toe weinig of niet zichtbaar in het nieuws en aan belangrijke overlegtafels waar het gaat om IB-thema’s die in de samenleving spelen. Terwijl er hierover vaak wel veel kennis is onder onze leden én we, gezien de grootte van onze club, hier mogelijk wel een actieve en inhoudelijke bijdrage kunnen leveren.

Wat vind jij? Zou PvIB meer zichtbaar moeten zijn en een rol moeten claimen in het maatschappelijke debat? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? Reageer per mail naar secretariaat@pvib.nl en laat gelijk weten of wij je mogen noteren als lid van onze klankbordgroep! 


 

meer nieuws

naar het nieuwsoverzicht