No show regeling PvIB Activiteiten 15 jan 2018

Het PvIB organiseert gemiddeld 10 keer per jaar gratis een evenement voor alle leden. Er is altijd veel interesse om aanwezig te zijn waardoor het voorkomt dat we met wachtlijsten moeten werken. Maar soms besluiten we ook om een grotere ruimte te regelen wat extra kosten met zich meebrengt.

We hebben bij het PvIB een heel ‘vrij’ beleid met aanmelden en afmelden voor een evenement. Dat willen we ook zo houden omdat we vinden dat het ook bij ons hoor als PvIB.

Helaas merken we dat het aantal ‘No Shows’ (zonder reden wegblijven na inschrijving) op elk evenement hoog is waardoor we onnodig kosten maken of onnodig leden op de wachtlijst laten staan. Het afmelden is dus erg belangrijk en eenvoudig. Daarom vinden we het redelijk om de kosten in rekening te brengen wanneer jij je niet afmeldt. De volgende voorwaarden gelden:

  • No show is het zonder reden wegblijven bij een evenement waarvoor je een bevestiging van deelname hebt gehad.
  • Tot start van het evenement kan je afmelden.
  • Afmelden kan via email: activiteiten@pvib.nl of website https://www.pvib.nl/profiel
  • Reden van afmelding is niet belangrijk
  • Te laat komen of later aansluiten bij het evenement, is geen probleem
  • Vaststelling op aanwezigheid wordt gedaan obv badges die niet zijn opgehaald en tekenen voor aanwezigheid
  • Kosten van een no show zijn €35,-,
  • Bezwaar maken over geclaimde No-Show kosten verloopt ook via activiteiten@pvib.nl

We denken het zo eenvoudig mogelijk te hebben gemaakt om te kunnen afmelden. Dus hopen we ook dat iedereen zich hieraan zal conformeren zodat we zo goed mogelijk de evenementen kunnen blijven organiseren.

meer nieuws

naar het nieuwsoverzicht