OPROEP - Cybersecurity in de Technische Installatiebranche 2 mei 2020

OTIB (otib.nl) is voornemens om een profiel op te stellen met daarin de kernactiviteiten en handelingen die geborgd kunnen worden in het kader van kennisontwikkeling rond cybersecurity voor de installatiemonteur.

Dit profiel biedt het fundament voor de ontwikkeling van specifieke training en de noodzakelijke interventies naar bestaande trainings- en opleidingstrajecten, initieel en post-initieel. Het PvIB wil een klankbordgroep inrichten met leden die kennis hebben van of affiniteit hebben met de technische installatiebranche. De klankbordgroep levert commentaar op een of meerdere versies van het profiel dat OTIB aan de klankbordgroep voorlegt. Heb je interesse om deel te nemen aan deze klankbordgroep dan kan je je aanmelden bij mij via secretaris@pvib.nl.

meer nieuws

naar het nieuwsoverzicht