Overlijdensbericht Lex Dunn 7 dec 2020

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 10 november 2020 ons zeer gewaardeerd erelid Lex Dunn is overleden.

Lex heeft zich vele jaren met hart en ziel ingezet voor de redactie van het iB-Magazine en het PvIB.

In 2007 verscheen zijn naam voor het eerst als redactielid in het colofon en pas in 2019 nam hij afscheid van de redactie om samen met zijn vrouw Maria van zijn pensioen te genieten in Frankrijk met de wens ook daar vanuit door te blijven schrijven. Het is dieptreurig dat Lex zo kort na zijn pensionering het leven zo vroeg heeft moeten verlaten. Een groot verlies.

Namens alle (oud)-redactieleden en bestuur wensen wij heel veel sterkte toe voor Maria en familie in deze zware tijd.

In iB6 2020 wordt een In Memoriam opgenomen.

meer nieuws

naar het nieuwsoverzicht