Terugblik bijeenkomst over AI; een gift of een bedreiging voor security? 5 nov 2022

Woensdag 2 november was er een PvIB bijeenkomst met als onderwerp kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence): is AI een gift of een bedreiging voor security? Hiervoor hadden we sprekers Dr. Sieuwert van Otterloo en Dr. Stefan Leijnen uitgenodigd, beiden lector AI aan de Hogeschool van Utrec ...

Maar wat is nu AI? Mensen denken dat AI een nieuw fenomeen is, maar dat is niet zo. Al bij de oude Grieken was er de bronzen robot Talos die hun moest beschermen middels kunstmatige intelligentie. Het echte concept van AI vond zijn oorsprong in de 18e eeuw waarbij diverse onderzoekers zich gingen verdiepen in algoritmes ten aanzien van de beslistheorie, ook wel game theorie genoemd.
Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw werden de eerste AI-experimenten uitgevoerd en vanaf de jaren 70 werd de zogenaamde klassieke AI opgezet met speciaal daarvoor ontwikkelde programmeertalen.
Vanaf de jaren 90 kreeg je de moderne data gedreven AI, waarbij gebruik gemaakt wordt van historische data om beslissingen te nemen en neurale netwerken om de berekeningen uit te voeren voor de algoritmes.

De avond werd afgesloten met een poll met stellingen en een discussie of AI nu een gift of gevaar is. Het antwoord is voornamelijk een gift, maar nog met veel ethische vraagstukken daarom heen.

meer nieuws

naar het nieuwsoverzicht