Vernieuwd overzicht van cybersecurity opleidingen in het hoger onderwijs 29 aug 2018

Dit jaar behalen zo’n 300 tot 375 studenten een master- of bachelor-diploma van een cybersecurity opleiding in het hoger onderwijs (universiteit of hbo-instelling). Met welke kennis en vaardigheden stromen deze studenten door of betreden zij de arbeidsmarkt? Is het de techniek, de organisatie, de ge ...

Cybersecurity opleidingen vanuit technische invalshoek liggen voor de hand, maar ook cybersecurity opleidingen vanuit de menswetenschappen nemen een belangrijke plaats in. Het belang van niet-technische aspecten neemt alleen maar toe. Het Dutch Cybersecurity Platform Higher Education and Research, dcypher, heeft 16 van deze opleidingen van universiteiten en hogescholen in kaart gebracht, waaronder ook deeltijdopleidingen voor professionals. De opleidingen, die in het overzicht zijn opgenomen, hebben daaraan hun medewerking verleend.

Met deze inventarisatie van het cybersecurity hoger onderwijs wordt toekomstige studenten, onderwijsinstellingen, werkgevers en professionals een beeld gegeven van verschillen en overeenkomsten tussen opleidingen. Het is voor het eerst dat per opleiding aan universiteiten en hogescholen op uniforme, gedetailleerde en overzichtelijke wijze inzicht wordt gegeven hoe de opleiding is opgebouwd. Het laat zien in welke verhouding aandacht wordt besteed aan onderwerpen techniek, organisatie en mens en gedrag, uiteraard in relatie tot cybersecurity. Meer informatie is te vinden in de sectie onderwijs via www.dcypher.nl/onderwijs.

De vraag naar mensen met expertise op het gebied van cybersecurity is al jaren veel groter dan het aanbod. Geen enkele andere beroepsrichting kent zo’n sterke mate van krapte. Daarnaast wordt verwacht dat de vraag naar deze expertise de komende jaren alleen maar zal toenemen. Dit hangt nauw samen met de grootte van de cyberdreigingen en de snelheid van de technologische ontwikkelingen.

Aan zijn onderwijstaak heeft dcypher de ambitie verbonden om Nederland op het terrein van cybersecurity te positioneren als een land dat aan de publieke - en private sector uitstekende hoogopgeleide professionals aflevert. Het in kaart brengen van de aanbodzijde, ofwel het huidige cybersecurity hoger onderwijs in Nederland is de eerste stap. De volgende stap is na te gaan aan welk profiel die hoogopgeleide professional op de arbeidsmarkt (de vraagkant) moet voldoen. Hierbij zullen de al gedefinieerde beroepsprofielen van de beroepsvereniging PvIB ook worden meegenomen.

meer nieuws

naar het nieuwsoverzicht