• Home
  • Kenniscentrum

199904 Oracle73

Door PvIB 2 jan 2017

Oracle is een relationeel databasemanagementsysteem dat beschikbaar is voor nagenoeg alle typen mainframes, minicomputers en personal computers. Oracle-databases worden gebruikt bij de automatisering van de primaire en ondersteunende processen binnen organisaties. De toegenomen afhankelijkheid van automatisering in het algemeen en van databasemanagementsystemen in het bijzonder, vormt een bedreiging voor het functioneren van deze processen. Deze bedreiging geldt voor de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de automatisering en kan deels worden beheerst door het treffen van adequate beveiligingsmaatregelen.

.

Document downloaden