• Home
  • Kenniscentrum

200612 Functies in de informatiebeveiliging

2 jan 2017

Er is veel onduidelijkheid over functies in de informatiebeveiliging. Er wordt een grote verscheidenheid aan functiebenamingen en titels aangetroffen in de internationale literatuur, in regelgeving en in de praktijk bij organisaties. Daarbij kan vaak de vraag worden gesteld in hoeverre het om dezelfde soort functies gaat.

Document downloaden