• Home
  • Kenniscentrum

200811 Financieel huishoudelijk Reglement november 2008.pdf

Door PvIB 2 jan 2017

De Kascommissie van het Platform voor Informatiebeveiliging wordt vervangen door de Financiële Commissie. De FC kan gevraagd en ongevraagd adviezen aan de penningmeester van het PvIB geven in zake de procedures en aanwending van middelen rondom de financiën van PvIB.

Document downloaden