• Home
  • Kenniscentrum

201103 Bestuursprofielen 4 maart 2011.pdf

Door PvIB 2 jan 2017

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging PvIB en beschikt over alle daartoe noodzakelijke bevoegdheden. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen.

Document downloaden