• Home
  • Kenniscentrum

201301 IB patronen

Door Jaap van der Veen 2 jan 2017

Een operationeel referentiekader voor informatiebeveiligers.
Het bevat concrete oplossingsgebieden voor de meest voorkomende problemen bij het beveiligen van ITinfrastructuur. Het zijn handreikingen, beschreven als patronen op basis van de Open Group standaard. Het doel van patronen is kennisdeling en het geven van inzicht en overzicht in een vakgebied, dat met de toenemende bedreigingen steeds complexer lijkt te worden.

Document downloaden