• Home
  • Kenniscentrum

Beroepsprofielen Informatiebeveiliging 2.0

Door Fred van Noord en Marcel Spruijt 12 jan 2017

De beroepsvereniging Platform voor Informatiebeveiliging (PvIB), streeft naar het professionaliseren van de beroepsgroep van informatiebeveiligers en daarbij hoort een overzichtelijke en transparante situatie op het gebied van kwalificatie. Een uniform kwalificatiestelsel voor informatiebeveiligers voorziet daarin.
Om informatiebeveiligers uniform te kunnen kwalificeren, moet eerst duidelijk zijn welke beroepen binnen het vakgebied informatiebeveiliging voorkomen, wat deze beroepen inhouden en welke competenties (kennis en vaardigheden) daarvoor nodig zijn. Dit wordt beschreven in zogenaamde beroeps-profielen.

Document downloaden