• Home
  • Kenniscentrum

Expertbrief Access management (Deel 1: Visie)

Door Jean-Pierre Vincent e.a. 18 dec 2016

Door strengere wet- en regelgeving, het steeds meer digitaliseren van informatie en het automatiseren van werkprocessen, groeit de aandacht voor access management. Veel bedrijven en instellingen onderzoeken hoe het professioneel en eventueel het centraal inrichten van access management, hieraan een bijdrage kan leveren. Andere redenen voor de toenemende aandacht zijn: het oplossen van auditbevindingen, het verbeteren van het serviceniveau m.b.t. het aanvragen en intrekken van autorisaties en het naar beneden brengen van de beheerkosten hiervan.

Deze expertgroep buigt zich in 4 sessies over access managementvraagstukken zowel vanuit lijn- als project situaties. Deze Expertbrief richt zich op beleid, project risico’s en kosten/batenaspecten

Document downloaden