• Home
  • Kenniscentrum

Expertbrief Access management (Deel 2: Architectuur)

Door Jean-Pierre Vincent e.a. 18 dec 2016

De laatste jaren zijn vele architectuurmodellen ontwikkeld die het doel hebben weer te geven hoe een optimale identity & access management omgeving moet worden ingericht. De meeste architectuurmodellen bevatten veel dezelfde architectuurcomponenten, en toch zijn ze verschillend. De vraag die aan deze tweede expertsessie ten grondslag ligt is dan ook of het mogelijk is vanuit de praktijk componenten te beschrijven waarvan we het eens zijn dat ze onderdeel uitmaken van een access management architectuur. Welke zijn dat, in welke mate worden ze toegepast en wat dragen ze bij aan het volwassenheidsniveau van een organisatie?Over componenten met betrekking tot beleid en organisatie (resource management en processen) is de expertgroep het snel eens. Componenten gerelateerd aan informatie, met name het autorisatiemodel, leiden tot meer discussie.

Document downloaden