• Home
  • Kenniscentrum

Expertbrief Access management (Deel 3: Projectmanagement)

Door Peter Hoogendoorn , Jean-Pierre Vincent e.a. 18 dec 2016

Access management (AM) projecten zijn veelal complex. Of ze nu geïnitieerd worden vanuit een business benefit doelstelling of vanuit compliance; bijna altijd moet met betrekking tot access management een werkbare eenheid worden geschapen tussen business, compliance en ICT. Deze expertbrief geeft de visies van de betrokken experts weer over aspecten die belangrijk zijn om een AM-project tot een succes te maken. In expertbrief 1en 2 worden reeds de AMvisie en -architectuur beschreven. Deze expertbrief beschrijft project besturingsaspecten op basis van inhoudelijke AM overwegingen. Over de wijze hoe sommige aspecten toe te passen verschillen de experts soms van mening. Kortom: deze expertbrief bevat stof tot nadenken en daarmee handvatten om overwogen beslissingen te nemen over o.a. scope, aanpak en projectinrichting voor de implementatie van AM in een voor de lezer specifieke situatie.

Document downloaden