• Home
  • Kenniscentrum

Expertbrief Access management Nr,4

Door Peter Hoogendoorn , Jean-Pierre Vincent e.a. 17 dec 2016

Aanleiding

Steeds meer bedrijven buigen zich over identity- en access management (IAM) vraagstukken. Deze vraagstukken zijn in essentie vaak dezelfde, alleen verschillen de bedrijfssituaties en daardoor de oplossingsrichtingen. Om te voorkomen dat ‘AM-wielen’ (AM = Access Management) opnieuw worden uitgevonden, worden deze vraagstukken door experts geformuleerd en worden aanpak- en oplossingsrichtingen uitgewerkt in 4 expertbrieven, waar deze de laatste in deze serie van is. Hierdoor kan de kennis op effectieve wijze worden hergebruikt.

CONCLUSIES EN VERVOLG

Het invoeren van een AM-systeem blijkt in de praktijk lastig te zijn zeker ook omdat het een onderwerp is dat meestal niet hoog op de agenda van de directie staat. Toch blijkt dat alle bedrijven die zich deze moeite hebben getroost er zeer tevreden over te zijn, niet in de laatste plaats omdat de eigen bedrijfsprocessen daardoor beter gestructureerd en van hogere kwaliteit geworden zijn. Onder meer uitbesteding van bedrijfstaken aan andere meer gespecialiseerde bedrijven zorgt voor toenemende noodzaak voor het meer federatief inrichten van access management. Een andere driver voor Federated identity management zijn de Cloud computing en BYOD ontwikkelingen. Al deze mogelijkheden zijn op een volwassen wijze te ontsluiten als de basis inrichting van access management op orde is. Een logische conclusie is dat een volwassen access management voor bedrijven onontbeerlijk is geworden. Er is veel ervaring opgedaan in de industrie zodat de kans op een geslaagd AM project beduidend is toegenomen. Federated Identity Management is de volgende stap die bedrijven al aan het nemen zijn en in toenemende mate zullen gaan nemen.

Document downloaden