• Home
  • Kenniscentrum

Expertbrief Functies en rollen in de informatiebeveiliging

Door Paul Overbeek e.a. 18 mrt 2005

De aanleiding voor deze expertbrief is de wildgroei aan functiebenamingen in de informatiebeveiliging en risicomanagement. Ook de samenhang tussen de functies onderling, en de relatie met functies in de rest van de organisatie is niet helder. Er zijn nog andere onbeantwoorde vragen. Zoals, zijn carrièrepaden uit te stippelen, en welke opleidingsbehoeften zijn er eigenlijk. Ook de aanbiedende kant zou gebaat zijn bij een beter beeld van de feitelijke opleidingsbehoeften in de markt.

Document downloaden